Τη νομοτεχνική βελτίωση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία η Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας καθίσταται μονόωρο μάθημα παρουσιάζει το

Σε αυτή αναφέρεται πως στο άρθρο 2 του ν4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Α ως ακολούθως:

«3Α. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Γ τάξης Ημερησίου Λυκείου Γενικού είναι το εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

2015-16

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

1

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1

Διδακτική υπηρεσία

Άλλη μια νομοτεχνική βελτίωση αφορά τη διδακτική υπηρεσία:

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία λογίζεται:

Α) η άσκηση διδακτικού έργου σε σχολικές μονάδες Αθμιας και Βθμιας

Β) Οι άδειες κύησης και λοχείας και ανατροφής τέκνου

Γ) Η θητεία σχολικού συμβούλου

Δ)Η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ε) Η θητεία σε θέσεις υπευθύνων

  • Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  • Αγωγής Υγείας
  • Πολιτιστικών θεμάτων
  • Σχολικών Δραστηριοτήτων

Στ) Η θητεία των υπευθύνων

  • ΓΡΑΣΕΠ
  • ΚΕΣΥΠ
  • ΣΕΠ
  • ΚΕΠΛΗΝΕΤ
  • ΕΚΦΕ
  • Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων

Καλόγηρος Βασίλειος