Το εργαστήριο Βιοφυσικής του Καρκίνου, του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει μία θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στη θεματική περιοχή της υπολογιστικής μηχανικής.

Το εργαστήριο Βιοφυσικής του Καρκίνου δημιουργήθηκε πρόσφατα με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC Starting Grant) και τελεί υπό την διεύθυνση του Δρ. Τριαντάφυλλου Στυλιανόπουλου.

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα αναλάβει την δημιουργία ενός υπολογιστικού μοντέλου για την ανάπτυξη συμπαγή καρκινικών όγκων λαμβάνοντας υπόψη τις μηχανικές τάσεις που δημιουργούνται κατά την εξέλιξη του όγκου. Θα του δοθεί επίσης η ευκαιρία να συμμετέχει στην πειραματική επικύρωση του μοντέλου σε συνεργασία με τους βιολόγους του εργαστηρίου. Το εργαστήριο Βιοφυσικής του Καρκίνου είναι εξοπλισμένο με ένα υπολογιστικό σύστημα υψηλής απόδοσης (High Performance Computing System) καθώς και τα απαραίτητα εμπορικά προγράμματα για τις υπολογιστικές ανάγκες του έργου. Επίσης διαθέτει τον απαραίτητο πειραματικό εξοπλισμό για τις μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων και τάσεων σε όγκους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν διδακτορικό τίτλο στην Μηχανολογία ή στην Βιοϊατρική Μηχανική ή σε συναφή κλάδο και εξειδικευμένες γνώσεις στην υπολογιστική μηχανική (π.χ. Πεπερασμένα στοιχεία, παράλληλο προγραμματισμό κτλ.). Επίσης θα πρέπει να μπορούν να δουλεύουν με ανεξαρτησία και να έχουν δημοσιεύσεις στην περιοχή της υπολογιστικής εμβιομηχανικής ή μηχανικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους, δύο αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις και να αναφέρουν δύο άτομα από τα οποία μπορεί να ζητηθεί συστατική επιστολή στον κ. Τριαντάφυλλο Στυλιανόπουλο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: . Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με τον κ. Στυλιανόπουλο στον τηλεφωνο 00357 2289-2238.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Οκτωβρίου, 2013. Η ημερομηνία έναρξης της θέσης ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2014 ή αργότερα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας προσφέρει ανταγωνιστικούς μισθούς ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ