Θα καταργήσει η επόμενη κυβέρνηση την ποινή για τους αναπληρωτές που δεν παρουσιάζονται;

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/01/2015 - 12:44 | Author: Newsroom Ipaidia

Ένα σημαντικό ποσοστό συνάδελφων ΠΕ 70 (μπορεί να φτάνει το 5% ή και παραπάνω) που προσελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες δεν θα παρουσιαστούν, όπως καταλαβαίνω από τα μηνύματα που παίρνω.

Και τούτο γιατί, ενώ δεν ήταν ψηλά στον πρώτο πίνακα των αναπληρωτών, βρέθηκαν ξαφνικά στις πρώτες θέσεις πρόσληψης. Κάποιοι είχαν βρει δουλειές που τους δεσμεύουν συμβάσεις και δεν μπορούν να φύγουν. Κάποιοι άλλοι έψαξαν την τύχη τους στο εξωτερικό. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις με επαπειλούμενες εγκυμοσύνες και συναδέλφισες να μην μπορούν να πάνε στις θέσεις τους.

Με τις γρήγορες και συνοπτικές διαδικασίες αλλαγές των πινάκων που έγιναν, δεν πρόλαβαν να αποσύρουν τις αιτήσεις τους. Μάλιστα μια μερίδα συναδέλφων δεν ήξερε ότι μπορούσε να τις αποσύρει.

Σύμφωνα με το νόμο 3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ.Α ́) ισχύουν τα εξής για όσους παραιτούνται: “Στις διατάξεις της παρ.17 του άρθρου 59 του ν.3966/2011(ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ.Α ́) ορίζεται ότι:

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και για το επόμενο σχολικό έτος, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ημερολογιακών μηνών, τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτόν να αναλάβουν υπηρεσία, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που υποχρεούνται να παραιτηθούν προκειμένου να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.»

Θεωρώ ότι είναι εξοντωτικό και απάνθρωπο και στερείται λογικής η ποινή αποκλεισμού.

Σίγουρα για το σχολικό έτος που ο αναπληρωτής αρνείται την πρόσληψη, το καταλαβαίνω.

Για το επόμενο όμως έτος, γιατί;

Ελπίζουμε η νέα κυβέρνηση να το καταργήσει και όλοι όσοι αρνήθηκαν πρόσληψη το σχολικό έτος 2014-2015 να μπορούν να καταθέσουν τα χαρτιά τους το νέο σχολικό έτος.

e-mesara.gr

Loading...
  • europalso   ideascentral