Τέλος για τα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών – Τί θα γίνει με τα βιβλία