Τελικοί πίνακες βαθμολόγησης υποψήφιων Διευθυντών Εκπαίδευσης μετά τις συνεντεύξεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/01/2016 - 21:01 | Author: Newsroom Ipaidia

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης και με βάση το χρονοδιάγραμμα αναρτώνται σήμερα οι πίνακες της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν οι ενστάσεις των υποψηφίων επί των τελικών πινάκων. Η προθεσμία είναι από τις 20 έως τις 22 Ιανουαρίου. Στις 25 Ιανουαρίου θα εκδικαστούν οι ενστάσεις και θα καταρτιστούν οι αναμορφωμένοι πίνακες οι οποίοι θα αποσταλούν προς κύρωση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και θα δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου αναφέρει για τις ενστάσεις:

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις κατά των πινάκων αυτών εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών από την ανάρτησή τους, ήτοι από 20-1-2016 έως 22-1-2016.

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στους αριθμούς 26510 83974 ή 2651075605 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Βάσει του χρονοδιαγράμματος από 27/1/2016 έως 29/1/2016 θα έχουμε:

Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών Εκπαίδευσης από τα Συμβούλια Επιλογής – Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών Εκπαίδευσης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα αναλάβουν υπηρεσία την 1η Φεβρουαρίου.

Τελικοί πίνακες βαθμολόγησης υποψήφιων Διευθυντών Εκπαίδευσης μετά τις συνεντεύξεις

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Ηπείρου

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Αττικής

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Πίνακες τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης Κρήτης

Loading...


  • europalso

    ideascentral