Τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία – Ανακοινοποίηση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/08/2020 - 14:23 | Author: Newsroom Ipaidia

Η Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) σύμφωνα με τον νόμο 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α’ 111/12.6.2020) και την αριθ.

75/ΕΕΠΠΣ/01.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΔ2Σ46ΜΤΛΗ-ΖΟΕ) Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) κατά το σχολικό έτος 2020-2021, προβαίνει σε ανακοίνωση με ανακοινοποίηση στο ορθό των τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση των κενών θέσεων στα (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.)

ΑΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΒΑΘΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΒΑΘΜΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΒΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΒΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΒΑΘΜΙΑΣ ΠΔΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: