Περιμένει στοιχεία ως τις 20 Απριλίου από τα υπουργεία Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Μακεδονίας-Θράκης

«Τελεσίγραφο» σε οκτώ υπουργεία απευθύνει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνης Μανιτάκης ζητώντας άμεση ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης καταργήσεων ή συγχωνεύσεων υπηρεσιών και φορέων τους.

Μέχρι τις 20 Απριλίου τα υπουργεία Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Μακεδονίας-Θράκης θα πρέπει να αποστείλουν στην κεντρική υπηρεσία συγκεκριμένα στοιχεία για τον εντοπισμό τυχόν καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των διαδικασιών που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο με τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την κατάργηση 8 φορέων και 197 νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.

Ο υπουργός ζητά να αποτυπωθεί η εικόνα που επικρατεί όσον αφορά την ολοκλήρωση «της διενεργούμενης εκκαθάρισης και των διαδικασιών τακτοποίησης του προσωπικού», την αξιοποίηση των ιδιόκτητων κτιρίων και τη λήξη των μισθώσεων των μη ιδιόκτητων, τη διασφάλιση, μεταφορά και αξιοποίηση του κάθε είδους εξοπλισμού κτλ.
Με εγκύκλιο που εστάλη χθες, Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013 (Αρ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.20/οικ.9824) επιδιώκεται η επιτάχυνση των προβλεπόμενων ενεργειών στο ζήτημα των καταργήσεων ή συγχωνεύσεων φορέων ενώ τα υπουργεία καλούνται να δώσουν αναλυτικά στοιχεία για «Προσωπικό», «Κτιριακή Υποδομή», «Εξοπλισμό», «Δαπάνες» και «Ολοκλήρωση Συγχώνευσης, Κατάργησης ή Εκκαθάρισης».
Οπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, «για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας, η κυβέρνηση, μεταξύ άλλων μεταρρυθμιστικών μέτρων που προωθεί στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, προωθεί και την ορθολογική αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα στην κατεύθυνση του περιορισμού του εύρους του (μέσω καταργήσεων ή συγχωνεύσεων)».
Σημειώνεται ότι εκδόθηκε ήδη ο νόμος 4109/2013 (ΦΕΚ 16 Α’) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

Με τις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως 13 του νόμου αυτού καταργήθηκαν οκτώ φορείς «των οποίων η αποστολή και ο ρόλος κρίθηκε ότι μπορεί πλέον να ασκηθεί από κάποια υφιστάμενη δομή συνεκτικότερα» και συγχωνεύθηκαν 197 νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα.

Ετσι, στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης επιχειρεί να παρακολουθήσει την πορεία υλοποίησης των συγχωνεύσεων ή καταργήσεων, η οποία όπως σημειώνει είναι μία συνεχής, δυναμική, διαδικασία. Γι’ αυτό, σύμφωνα με τον κ. Μανιτάκη, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να ορισθούν αρμόδιοι σε κάθε υπουργείο οι οποίοι έχοντας συντονιστικό ρόλο στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων.

Η εγκύκλιος του κ. Μανιτάκη .