Σήμερα είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα των . Από αύριο εκδίδονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά (στις περισσότερες διευθύνσεις, αν όχι όλες) τα παρακάτω έγγραφα:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ, facebook.

Ανακοίνωση απόλυσης
Βεβαίωση προϋπηρεσίας 2019-20
ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ – ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΕΡΓΟΥ για τον ΟΑΕΔ.
Βεβαίωση εργοδότη (μισθοδοσία) που χορηγείται για απόδειξη της ασφάλισης των 3 τελευταίων μηνών.

Από αύριο γίνονται, και ηλεκτρονικά, οι εγγραφές στον με ταυτόχρονη έκδοση δελτίου ανεργίας (κάρτα ανεργίας) και ακολούθως, όσοι πληρούν τα κριτήρια κάνουν αίτηση και για το επίδομα ανεργίας.

Η πληρωμή της μισθοδοσίας Ιουνίου θα γίνει μέχρι τέλος της εβδομάδας και της αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας θα γίνει προς το τέλος Ιουλίου.

Αύριο θα αναρτήσουμε περισσότερα για τον τρόπο ηλεκτρονικής εγγραφής στον ΟΑΕΔ.

ΥΓ. Μην ξεχάσετε να κάνετε αίτηση και για τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού που ξεκίνησαν ήδη