Τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών ανακοίνωσαν τον αριθμό των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους- που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα.

Το έγγραφο

Από την υλοποίηση του – Τάξη Μαθητείας σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2021-2022 προκαλείται δαπάνη που αφορά: α) την επιδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, (σχετικά 19 και 25 του προοιμίου) β) την οικονομική επιβάρυνση των φορέων του Δημοσίου Τομέα ως εργοδότες, η οποία ειδικότερα έχει ως εξής:

Μέγιστη δαπάνη ύψους έως 3.207.494,16€, σύμφωνα με τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας και η οποία προβλέπεται να βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων.

Η παραπάνω δαπάνη επιμερίζεται κατ’ έτος ως εξής: για το 2021: έως 1.069.164,72€ και για το 2022: έως 2.138.329,44€. Η οριστικοποίηση της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί με την αντιστοίχιση των μαθητευομένων στις θέσεις μαθητείας

Τον καθορισμό του αριθμού των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) κατά το σχολικό έτος 2021-2022.