Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα τμήματα του μηχανογραφικού 2015 που έχουν πάνω από 250 εισακτέους.

To 60% των παραπάνω σχολών είναι Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων!
Η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στους εισακτέους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση!!!

Καλοδήμος Δ..