Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνω ότι αύριο Τρίτη 14/2/2017 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου για τα εξής θέματα: α) συνάφεια του περιεχομένου των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με το αντικείμενο της θέσης απασχόλησης, β) αναγνώριση προϋπηρεσίας και μισθολογική κατάταξη, γ) γνωμοδότηση για τη χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου, δ) διάθεση μίας (01) πίστωσης για πρόσληψη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Μιχάλης Βάρκας
Αιρετός ΠΥΣΕΕΠ, Βορείου Αιγαίου