Προγράμματα ΟΑΕΔ, «επιταγές εισόδου» ή «voucher» και «κοινωφελής εργασία», προσφέρουν ολιγόμηνη απασχόληση, με αντάλλαγμα εργασία χωρίς κανένα δικαίωμα. Τα προγράμματα “καταπολέμησης της ανεργίας” και την απελπισία των χιλιάδων ανέργων εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση για να προωθήσει την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και αντικαθιστά τους “παλιούς” μισθούς και τη σταθερή εργασία, με ψίχουλα. Παράλληλα, συνηθίζει τον “ωφελούμενο” σε ένα συγκεκριμένο εργασιακό και μισθολογικό μοντέλο.