1. Εκπαιδευτικό περιβάλλον (συντελεστής βαρύτητας 0,75): Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες, παιδαγωγικό κλίμα και οργάνωση της σχολικής τάξης.

2. Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας (συντελεστής 0,50): Βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών για τη διαμόρφωση του σχεδιασμού της διδασκαλίας. Στόχοι και περιεχόμενο. Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.

3. Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών (συντελεστής 1,25): Προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία. Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα. Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης. Εμπέδωση της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών.

4. Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια (συντελεστής 1,50): Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις. Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της. Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς.

5. Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη (συντελεστής 1): Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη. Επαγγελματική ανάπτυξη. Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι στην κεντρική υπηρεσία ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας και δεν ασκούν διοικητικά καθήκοντα θα αξιολογηθούν με κριτήρια: (α) υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια (συντελεστής βαρύτητας 3) και επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη (συντελεστής 2).

ΔΔΕ Φθιώτιδας