Ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Δασκάλων:

Συνάδελφοι, θεωρούμε ότι τα νέου τύπου ολοήμερα “παιδοφυλακτήρια” δεν προάγουν άλλα υποβιβάζουν τον παιδαγωγικό τους ρόλο. Εμείς οραματιζόμαστε και θέλουμε ένα “ σχολείο” που θα αναδεικνύει τον ρόλο, και τον σκοπό της λειτουργίας του.

Παραθέτουμε λοιπόν το παρακάτω κείμενο εργασίας κι αυτό σημαίνει πως επιδέχεται τροποποιήσεις και βελτιώσεις, προς συζήτηση δείχνοντας την κατεύθυνση προς την οποία, για εμάς, πρέπει να κινηθεί ο παιδαγωγικός ρόλος του ολοήμερου και προτείνοντας τρόπο υλοποίησης.

Στην προσπάθεια αυτή αρωγός μπορεί και πρέπει να είναι η ΔΟΕ που με τη συμμετοχή της και την υποστήριξή της, μπορεί να δώσει τη δυναμική που χρειάζεται στη διεκδίκηση ενός σύγχρονου, ανοιχτού, ολοήμερου σχολείου , που θα αγκαλιάζει όλα τα παιδιά και θα αποτελεί φάρο γνώσης και καινοτομίας.

Είναι ένα κείμενο που θα κατατεθεί (με βελτιώσεις ή μη) στις 28/8 στο Δ.Σ. της ΔΟΕ και είναι περίπου όσα συζητήσαμε, στην τελευταία μας συνάντηση με συμβούλους του υπουργού, ζητώντας τον ορισμό υπεύθυνου δασκάλου ολοήμερου και παίρνοντας την απάντηση “…θα ξεκινήσουμε με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό και αν δούμε στην πορεία ότι χρειάζεται θα τοποθετηθεί!!” Σας καλούμε να είστε σε εγρήγορση για να διεκδικήσουμε το τέλος της προχειρότητας και τον σεβασμό στις παιδαγωγικές αξίες και στους μαθητές μας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ο δάσκαλος αυτός ενημερώνεται για όλους τους μαθητές και τις ιδιαιτερότητες τους (διατροφικές, μαθησιακές κλπ.).
Γνωρίζει ακριβώς την ώρα αποχώρησης κάθε παιδιού και ποιος το παραλαμβάνει, την οικογενειακή του κατάσταση και τα πιθανά προβλήματα υγείας του, συμβάλλοντας έτσι στην εύρυθμη λειτουργία του ολοήμερου τμήματος.

Αποτέλεσμα αυτού θα είναι, εκτός από τους μαθητές και οι γονείς να αισθάνονται ασφάλεια, καθώς θα υπάρχει σταθερό σημείο αναφοράς, επικοινωνίας και συνεργασίας, όπως ο δάσκαλος της τάξης, καθ΄ όλη την περίοδο λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου.

Για τον ίδιο λόγο θετικά θα επιδράσει και στους εκπαιδευτικούς που θα το πλαισιώνουν αφού, προκειμένου να συμπληρωθεί το ωράριό τους, θα είναι κάθε μέρα διαφορετικοί.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:
Στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία, όπου οι δάσκαλοι του πρωινού καλύπτουν το ωράριο τους κάνοντας και υπερωρίες, κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση υπεύθυνου δασκάλου ολοήμερου διότι εκεί δεν προκύπτουν πλεονάζουσες ώρες εκπαιδευτικών.

Από 4/θεσιο δημοτικό σχολείο και πάνω, υπάρχει ένας σταθερός δάσκαλος υπεύθυνος ολοήμερου και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμπληρώνουν το ωράριό τους εξαιτίας των πλεοναζουσών ωρών που θα προκύψουν.

Η ώρα σίτισης χρεώνεται ως διδακτική στον υπεύθυνο αλλά και σε κάθε άλλο δάσκαλο που χρειάζεται ανάλογα με τον αριθμό τμημάτων. Από τις 14:15 μέχρι τις 15:00 στα τμήματα θα γίνεται μελέτη και από τις 15:15 έως τις 16:00 που είναι η Ευέλικτη η τελευταία ώρα στο ολοήμερο, οι δάσκαλοι, μαζί με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, απασχολούν τους μαθητές με καινοτόμα (πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας κλπ.) προγράμματα.

Των προγραμμάτων αυτών, αναλαμβάνει το σχεδιασμό (από την αρχή της σχολικής χρονιάς) την υλοποίησή και την ολοκλήρωση, ο υπεύθυνος δάσκαλος ολοήμερου και μπορεί να είναι περισσότερα από ένα(1). Ο υπεύθυνος δάσκαλος μπορεί να εκπονήσει διαφορετικό πρόγραμμα, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και τα τμήματα, του οποίου τα χαρακτηριστικά θα είναι η βιωματικότητα, ανάπτυξη και καλλιέργεια κριτικής σκέψης, διαθεματικότητα κλπ.

Ο υπεύθυνος δάσκαλος στο ολοήμερο συμπληρώνει το ωράριο του στο πρωινό με συνδιδασκαλία, όπως προέβλεπε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ μέχρι σήμερα ή καλύπτει κενά που προκύπτουν καθημερινά στα σχολεία λόγω έκτακτων αδειών ή εκτελεί χρέη γραμματειακής υποστήριξης, πάντα εντός του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου εργασιακού ωραρίου του.