Τα μωρά αρχίζουν να μαθαίνουν τη μητρική γλώσσα τους πριν γεννηθούν!