Καθορισμός και η επιλογής εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες των καταστημάτων κράτησης, στα ειδικά καταστήματα κράτησης νέων ή ανηλίκων και στο Ίδρυμα Αγωγής ανηλίκων αρρένων Βόλου ως Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης,

τα ειδικότερα προσόντα και τη μοριοδότησή τους, καθώς και το όργανο επιλογής.