ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Καθαρό γραπτό, μέθοδος και ψυχραιμία ΕΘΝΟΣ Οι βαθμολογητές κουράζονται όταν παίρνουν στα χέρια τους ένα γραπτό το οποίο έχει άσχημη εικόνα.