Τα κενά σε ΠΕ04 και οι διακρίσεις εις βάρος των γεωλόγων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/10/2018 - 12:34 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Οι φετινές προσλήψεις αναπληρωτών β/θμιας εκπαίδευσης, αν και διπλάσιες σε σχέση με πέρυσι, επαναφέρουν στο προσκήνιο τόσο τη διαδικασία δήλωσης λειτουργικών κενών από τις δ/νσεις όσο και την πλήρωσή τους (ή μη) μέσω προσλήψεων των αντίστοιχων ειδικοτήτων, από το Υπ. Παιδείας.

Ομάδα Αναπληρωτών Γεωλόγων

Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά την ειδική αγωγή, το Υπ. Παιδείας προχώρησε στην πρόσληψη: 167 φυσικών, 53 χημικών, 38 βιολόγων και 23 γεωλόγων σε ΣΜΕΑΕ και Παράλληλη Στήριξη.

Το -χρόνιο- ζήτημα γύρω από αυτές τις προσλήψεις, είναι ότι συνδέονται με το πρόγραμμα διδασκαλίας για τους μαθητές των παραπάνω δομών, το οποίο επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των δ/ντών σχολικών μονάδων.

Έτσι, από τη στιγμή που δεν ορίζονται με σαφήνεια ασφαλιστικές δικλείδες για την ισότητα και την παροχή ίσων ευκαιριών μεταξύ των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04, διαπιστώνονται κάθε χρόνο διακρίσεις.

Ενδεικτικά, αναφέρονται ακολούθως τρανταχτά παραδείγματα αυθαιρεσίας και ευνοιοκρατίας τα οποία έχουν ήδη καταγγελθεί τόσο στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης, όσο και στο Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Α.Π. 15502/Ε2/01-02-2016 Τμήμα Α Γεν. Δ/νσης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας-Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ 5-10-2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕ04.01.50

ΠΕ04.02.50

ΠΕ04.04.50

ΠΕ04.05.50

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β-Α΄ Αθήνας

5

0

0

0

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β-Γ΄ Αθήνας

17

0

2

0

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β-Δ΄ Αθήνας

9

0

0

0

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β-Α΄ Θεσσαλονίκης

11

0

0

0

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β-Πέλλας

5

0

0

0

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 5-10-2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕ04.01.50

ΠΕ04.02.50

ΠΕ04.04.50

ΠΕ04.05.50

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Β-Καβάλας – Μειωμένου Ωραρίου

5

0

0

0

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β-Δ΄ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου

11

1

1

0

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Β-Αχαΐας – Μειωμένου Ωραρίου

9

0

0

0


ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ   22-10-2015

Ετικέτες γραμμής

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕ04.01.50

ΠΕ04.02.50

ΠΕ04.04.50

ΠΕ04.05.50

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β-Α΄ Πειραιά – Μειωμένου Ωραρίου

6

0

0

0

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β-Β΄ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου

19

0

0

0

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β-Γ΄ Αθήνας – Μειωμένου Ωραρίου

8

0

0

0

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β-Κοζάνης – Μειωμένου Ωραρίου

5

0

0

0

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Β-Κέρκυρας – Μειωμένου Ωραρίου

5

0

0

0

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β-Α΄ Θεσσαλονίκης – Μειωμένου Ωραρίου

5

0

0

0

ΚΡΗΤΗΣ

Β-Ηρακλείου – Μειωμένου Ωραρίου

7

1

1

0

Α.Π.17382/Ε2/01-02-2018 Τμήμα Α´ Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε, Γεν. Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας

ΚΕΝΑ Α ΦΑΣΗΣ 2016

ΠΕ04.01.50

ΠΕ04.02.50

ΠΕ04.04.50

ΠΕ04.05.50

Β-Α' Αθήνας

7

0

0

0

Β-Δ' Αθήνας

10

3

2

1

Β-Α' Θεσσαλονίκης

6

0

0

0

Β-Α' Λέσβου

8

1

1

0

Β-Αχαΐας

5

3

0

0

Β-Καβάλας

5

1

1

1

Β-Κιλκίς

0

7

0

0

Β-Λακωνίας

4

0

0

0

Β-Ρεθύμνου

11

0

0

0

Β-Χαλκιδικής

0

11

0

0

Β-Χανίων

5

1

0

0

ΚΕΝΑ Παράλληλης Στήριξης 2016

ΠΕ04.01.50

ΠΕ04.02.50

ΠΕ04.04.50

ΠΕ04.05.50

Β-Α' Αθήνας

5

3

1

0

Β-Β' Αθήνας

7

4

7

1

Β-Α' Θεσσαλονίκης

11

0

0

0

Β-Ημαθίας

4

0

0

0

Β-Χανίων

5

2

3

0

Η ακραία δυσαναλογία στην κατανομή λειτουργικών κενών για την ειδική αγωγή δεν είναι τυχαία καθώς σχετίζεται με την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά στις φυσικές επιστήμες στη β/θμια εκπ/ση.

Μια κατάσταση στην οποία η επιστήμη της γεωλογίας βρίσκεται στο περιθώριο ενώ οι γεωλόγοι εκπαιδευτικοί έχουν το ρόλο του κομπάρσου, καθώς:

  • Τα τελευταία 5 χρόνια, με εξαίρεση την τρέχουσα χρονιά, είτε δε γίνονται καθόλου προσλήψεις γεωλόγων αναπληρωτών κατά την Α´ φάση -τον Σεπτέμβριο, με συνέπεια να μειώνονται τα κενά μέσω Β´ και Γ´ αναθέσεων, είτε αυτές είναι ελάχιστες σε σχέση με τα λειτουργικά κενά και σε σχέση με τις προσλήψεις των υπολοίπων ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04. Πρόκειται για επιστημονικές ειδικότητες που προέρχονται από πανεπιστημιακά τμήματα της ίδιας σχολής (Σχολή Θετικών Επιστημών) ενώ στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ εξετάζεται η κάθε ειδικότητα και σε θέματα των υπολοίπων

  • Η παρ. 18 του άρθρου 36 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) για τη διαπίστωση υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και τη ρύθμισή της, ορίζει ότι οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) αντιμετωπίζονται ενιαία, ανεξαρτήτως της ειδικότητας στην οποία ανήκουν. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών ΠΕ04 σε κενά γεωλόγων δεδομένου ότι πανελλαδικά υπάρχει έλλειμμα στην ειδικότητα ΠΕ04.05 (29-12-2015/213255/Ε2 Γεν. Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης/ Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε./ Τμήματα Α και Γ, Πλεόνασμα 910 φυσικών, 195 χημικών, Κενά 875 Βιολόγων, 164 Γεωλόγων). Η πρακτική αυτή, σε συνδυασμό με τις Β´ και Γ´ αναθέσεις των μαθημάτων Α´ ανάθεσης των γεωλόγων, στοχεύει ξεκάθαρα στον "εξορθολογισμό" και τη "βέλτιστη" διαχείριση μόνιμου προσωπικού, εις βάρος των μαθητών και των γεωλόγων εκπαιδευτικών.

  • Πρόσφατα περικόπηκε κατά μια ώρα η διδασκαλία του μοναδικού μαθήματος Α´ ανάθεσης γεωλόγων, του μαθήματος "Γεωλογία-Γεωγραφία" στα ημερήσια Γυμνάσια. Ταυτόχρονα, στα εκκλησιαστικά, μουσικά, καλλιτεχνικά και εσπερινά Γυμνάσια, το μάθημα έχει περιοριστεί σε μονόωρη διδασκαλία τόσο στην Α´ όσο και στην Β´ Γυμνασίου.  Πλέον, στη β/θμια εκπ/ση, οι μαθητές διδάσκονται 15 ώρες φυσική, 9 ώρες χημεία, 11 ώρες βιολογία και μόλις 3 γεωλογία.

  • Απουσιάζει η ειδικότητα ΠΕ04.05 γεωλόγων από υποστηρικτικές δομές όπως η ενισχυτική, από πειραματικά και εκκλησιαστικά σχολεία ενώ στα Λύκεια και Επάλ μάθημα γεωλογίας υπάρχει μόνο ως επιλογής.

 Επιβάλλεται λοιπόν η άμεση αναβάθμιση της γεωλογίας στην εκπαίδευση, μιας επιστήμης που παρέχει στους μαθητές γνώση σχετικά με τη σεισμική δράση και την αντιμετώπιση των σεισμικών κινδύνων, την ηφαιστειότητα, τη γεωθερμική ενέργεια, τον ορυκτό πλούτο (μοχλό για την ανάπτυξη της χώρας), τους υδατικούς πόρους και την διαχείριση – προστασία τους. Επίσης, μέσω της γεωλογίας, οι σημερινοί μαθητές και αυριανοί πολίτες, μπορούν να ενημερωθούν για τους γεωλογικούς κινδύνους – φυσικές καταστροφές (κατολισθήσεις, πλημμύρες, ξηρασία, κλιματική αλλαγή) και τα μέτρα πρόληψης – προστασίας για την ασφάλεια και ευημερία του ανθρώπου αλλά και την διατήρηση των μνημείων της φύσης.

Loading...


  • europalso   ideascentral