Για το χειμερινό εξάμηνο 2018/2019 εγγράφηκαν σε ανώτατα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γερμανίας 246.700 φοιτητές, δηλαδή 7% περισσότεροι από ό, τι το χειμερινό εξάμηνο 2017/2018 (230.200), ανακοίνωσε σήμερα η γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis).

Σε σχέση με το χειμερινό εξάμηνο 2000/2001, ο αριθμός των φοιτητών που ενεγράφη στα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχει αυξηθεί δέκα φορές (ήταν τότε 24.600). Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών σε όλα τα πανεπιστήμια αυξήθηκε μόνο κατά 1%, έτσι οι φοιτητές στην Γερμανία αριθμούν 2,87 εκατομμύρια κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο.

Τα πανεπιστήμια των εφαρμοσμένων επιστημών κυριαρχούν μεταξύ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Destatis το χειμερινό εξάμηνο 2018/2019 είχαν εγγραφεί 217.100 φοιτητές σε αυτά, δηλαδή το 88% του συνόλου των εγγεγραμμένων σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.