Στη στατιστική επεξεργασία 10.500 ερωτηματολογίων που θα συμπληρώσουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα προχωρήσει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Τα ερωτηματολόγια αφορούν την πράξη “Διερεύνηση των Παραμέτρων Αναμόρφωσης και Εξορθολογισμού της Διδακτέας Ύλης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο-ΕΠΑΛ)”.

Όπως έχει αναφέρει ο υφυπουργός Παιδείας κ. Κεδίκογλου, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι προαπαιτούμενη για την πληρωμή των εκπαιδευτικών ενώ δε σχετίζονται με την αξιολόγηση τους.

Μέσω αυτών, αντλούνται στοιχεία που αφορούν τη διδακτέα ύλη, τη ροή, το φόρτο, την καταλληλότητα και την επάρκειά της, τον αντίκτυπό της στην εκπαιδευτική διαδικασία, από εκπαιδευτικούς της πράξης, οι οποίοι διδάσκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ήδη έχει δημιουργηθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ένα Πληροφοριακό Σύστημα, μέσω του οποίου γίνεται η συγκέντρωση των ερωτηματολογίων, τα οποία καταθέτουν κάθε μήνα οι εμπλεκόμενοι στην έρευνα εκπαιδευτικοί και καταχωρούνται σε βάση δεδομένων. Συγκεντρώνονται περίπου 1.200 ερωτηματολόγια κάθε μήνα για τους μήνες Ιανουάριο έως Ιούνιο 2014.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει προχωρήσει σε εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων με συνολικό προϋπολογισμό 18.560 ευρώ.

Καλόγηρος Βασίλειος