Ευρωπαϊκός πολιτισμός: Λογοτεχνία, Μετάφραση, Ιστορία, Τέχνη επιμορφωτικό πρόγραμμα από το E-Learning του ΕΚΠΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΧΝΗ

NEO Ε-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

To 3μηνο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο ‘’Ευρωπαϊκός πολιτισμός: Λογοτεχνία, Μετάφραση, Ιστορία, Τέχνη’’ προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για πρώτη φορά από το ELearning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει στόχο την επιμόρφωση των ενδιαφερομένων με αξίες πολιτισμικές, καθώς και γνώσεις και εμπειρίες απαραίτητες για την κατανόηση του πολιτισμικού γίγνεσθαι της Ευρώπης.

Η σύγχρονη Ενωμένη Ευρώπη, στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, βιώνει σήμερα μια οικονομική αλλά κυρίως πολιτισμική πρωτόγνωρη κρίση. Η αναδρομή στις ρίζες της Ευρώπης και η γνώση της ιστορίας της είναι αναγκαία προκειμένου να κατανοήσουμε την ευρωπαϊκή διαδρομή στη λογοτεχνία και στην τέχνη και να εμπνευστούμε από αυτήν για το μέλλον. Με δεδομένο μάλιστα ότι η μετάφραση συμβάλλει καθοριστικά στην επικοινωνία των ευρωπαϊκών λαών και στην προσέγγιση των πολιτισμών, το πρόγραμμα στοχεύει και στην κατάρτιση των εκπαιδευομένων στη μεταφραστική διαδικασία κειμένων της ιταλικής και γαλλικής λογοτεχνίας. Η κατάρτιση αυτή λειτουργεί υποστηρικτικά για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής αξιοποίησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στους ακόλουθους άξονες:

1. Ιστορία και πολιτισμός της Ευρώπης

2. Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας

3. Ιστορία της Γαλλικής Λογοτεχνίας

4. Λογοτεχνική μετάφραση της Ιταλικής

5. Λογοτεχνική μετάφραση της Γαλλικής

6. Ζωγραφική – Μουσική

Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις δύο κατευθύνσεις:

α) «Λογοτεχνική μετάφραση της Ιταλικής

β) «Λογοτεχνική μετάφραση της Γαλλικής»

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα 210.36.89.354 και 210.36.89.381, ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση : .

e-learning ΕΚΠΑ