Οι εκπαιδευτικοί ωστόσο συμπληρώνουν ακόμη τις καρτέλες των μαθητών… με το χέρι!

Αλλάζει τελείως η εικόνα των σχολείων από την επόμενη σχολική χρονιά όπου οι τάξεις κάνουν «check in» στην ψηφιακή εποχή! Κάτι τέτοιο κανονικά θα έμοιαζε παράλογο την περίοδο της κρίσης, όπου οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν ακόμη τις καρτέλες των μαθητών… με το χέρι καταναλώνοντας δεκάδες ώρες δουλειάς.
Ωστόσο έπειτα από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένα κονδύλι ύψους 146.635.815 ευρώ, που προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα «μπει» σύντομα στις σχολικές τάξεις.
Οπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Παιδείας που μίλησαν στο «Βήμα», στόχος του νέου προγράμματος είναι η ψηφιακή αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
«Σκοπός του ψηφιακού σχολείου είναι η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους, η οποία επιφέρει ουσιαστικές καινοτομίες τόσο στα μέσα διδασκαλίας όσο και στη διδακτική διαδικασία» δηλώνει σχετικά ο υπουργός Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος που προσθέτει ότι το πρόγραμμα αυτό παίρνει τώρα «σάρκα και οστά».

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Βήματος», έχουν ήδη ξεκινήσει η προμήθεια και η εγκατάσταση 36.804 διαδραστικών συστημάτων (διαδραστικοί πίνακες) και άλλων 11.426 κινητών εργαστηρίων πληροφορικής σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας.
Το κάθε ένα από αυτά αντιστοιχεί σε δέκα φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές για κάθε δημοτικό σχολείο και 15 φορητούς για κάθε Γυμνάσιο, Λύκειο και Επαγγελματικό Λύκειο και Σχολή.
Οι διαδραστικοί πίνακες θα τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα:
  • Στην Ε’ και ΣΤ’ τάξη όλων των δημοτικών σχολείων της χώρας.
  • Στην Α’, Β’ και Γ’ τάξη όλων των Γυμνασίων της χώρας.
  • Στην Α’, Β’ και Γ’ τάξη όλων των Λυκείων της χώρας.
  • Στην Α’, Β’ και Γ’ τάξη όλων των Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Σχολών.
Παράλληλα την επόμενη σχολική χρονιά θα τοποθετηθούν τρία κινητά εργαστήρια πληροφορικής σε κάθε Γυμνάσιο, Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο και Επαγγελματική Σχολή.
Σε «αριθμούς» το νέο αυτό πρόγραμμα αφορά 200.357 μαθητές δημοτικών σχολείων, 315.742 μαθητές Γυμνασίων, 223.187 μαθητές Λυκείων και 86.177 μαθητές Επαγγελματικών Λυκείων και Σχολών σε όλη τη χώρα.
Οπως αναφέρουν ανώτατα στελέχη του υπουργείου Παιδείας, στην «ψηφιακή εποχή θα περάσουν ακόμη και τα πιο απομακρυσμένα σχολεία της χώρας».

Κρίσιμο θέμα όμως, εφόσον τελικά εφαρμοσθεί, αποτελεί η «δικτύωση» όλων των σχολείων της χώρας και η καταγραφή των «δεδομένων τους», (μαθητές, καθηγητές, εκπαιδευτικό περιεχόμενο), ενώ επανέρχεται και η πολλά υποσχόμενη ιδέα του ψηφιακού βιβλίου (e book), που ήδη έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό της.
Διαδραστικά βιβλία και φωτόδεντρα

Τα διαδραστικά σχολικά βιβλία θα περιλαμβάνουν εικόνες, χάρτες και ασκήσεις. Στον σχετικό ιστότοπο του υπουργείου Παιδείας έχουν αναρτηθεί ήδη οι λεπτομέρειες της χρήσης τους ().
Το «Φωτόδεντρο» (η αλλιώς ο «σκληρός δίσκος» ψηφιακού περιεχομένου), όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του υπουργείου Παιδείας, αποτελεί για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση την κεντρική e-υπηρεσία του υπουργείου για τη διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Είναι προσβάσιμο σε όλους τους μαθητές, τους δασκάλους, τους γονείς, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Μάλιστα, στην υποκατηγορία «μαθησιακά αντικείμενα» φιλοξενείται η συλλογή με τα περίπου 3.500 μαθησιακά αντικείμενα (πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 3D χάρτες, ασκήσεις κ.ά.) των εμπλουτισμένων διαδραστικών σχολικών βιβλίων.
Στην υποκατηγορία «εκπαιδευτικά βίντεο» έχουν αναρτηθεί περισσότερα από 700 μικρής διάρκειας βίντεο, κατάλληλα για αξιοποίηση σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Τη διαδικτυακή «αυλή» του Ψηφιακού Σχολείου αποτελεί εκπαιδευτική πλατφόρμα «e-me», που έχει δημιουργηθεί από το υπουργείο και είναι ένα ανοικτό ψηφιακό περιβάλλον για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Αφορά τις τάξεις Ε’ και Στ’ των δημοτικών σχολείων όλης της χώρας και όλη τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Τι συμπληρώνουν οι εκπαιδευτικοί με το χέρι!

1. Ατομικά Δελτία μαθητών ή αλλιώς καρτέλες: περιλαμβάνουν τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών, τα οποία αντιγράφονται από τα απολυτήρια της προηγούμενης βαθμίδας και τη βαθμολογία των μαθητών σε κάθε τρίμηνο. Η βαθμολογία καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στη Δέλτα Βάση που υπάρχει σε όλα τα Γυμνάσια. Αμέσως μετά τυπώνονται οι καταστάσεις και οι καθηγητές αντιγράφουν σε κάθε τρίμηνο τις βαθμολογίες των παιδιών στις καρτέλες τους. Αυτό γίνεται στα τρία τρίμηνα και στο τέλος στις εξετάσεις.
2. Μητρώο Μαθητών: γράφεται στην αρχή της χρονιάς με τα στοιχεία των παιδιών που προέρχονται από τίτλους σπουδών και στο τέλος της χρονιάς, όπου γράφονται οι βαθμολογίες όλων των μαθητών (οι μέσοι όροι στα μαθήματα βγαίνουν «ηλεκτρονικά» από το σύστημα κάθε σχολείου και αντιγράφονται! Η διαδικασία στοιχίζει μέρες δουλειάς σε δύο εκπαιδευτικούς τουλάχιστον, αφού ο ένας γράφει και ο άλλος υπαγορεύει).
3. Απολυτήρια μαθητών, η πιο χρονοβόρα δουλειά. Σε ειδικά έντυπα οι καθηγητές περνούν όλα τα στοιχεία των μαθητών (δημοτολόγια, αριθμοί, χρονολογίες γέννησης κ.λπ.) και πάλι τον μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των μαθητών.
Στη συνέχεια γίνεται αντιπαραβολή με το μητρώο και μετά οι καθηγητές πηγαίνουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας με όλα αυτά τα βιβλία και ελέγχονται ένα – ένα τα στοιχεία. Γι αυτή τη δουλειά απασχολούνται ένας καθηγητής και ένας υπάλληλος της Δευτεροβάθμιας μόνο για τον έλεγχο των απολυτηρίων ένα ολόκληρο πρωινό.
Για τη συμπλήρωση των απολυτηρίων απασχολούνται τουλάχιστον τέσσερις καθηγητές, οι οποίοι, όπως αναφέρουν διευθυντές σχολείων που μίλησαν στο «Βήμα», δουλεύουν – δηλαδή γράφουν και αντιγράφουν – για τρεις μέρες από το πρωί ως το βράδυ.
4. Ευρετήριο μαθητών στο οποίο γράφονται τα ονομαστικά στοιχεία όλων των νέων εγγεγραμμένων μαθητών της κάθε χρονιάς, δηλαδή μαθητές της πρώτης τάξης και καινούργιοι μαθητές από τις υπόλοιπες. Αυτό γράφεται ως τον Μάρτιο, που λήγουν οι προθεσμίες των μετεγγραφών.
5. Βιβλία καταχώρισης απουσιών. Κάθε εβδομάδα οι καθηγητές παίρνουν τα απουσιολόγια των τμημάτων και καταχωρίζουν τις απουσίες σε ειδικό βιβλίο, τη στιγμή που και αυτές μπορούν να κρατούνται μόνο «ηλεκτρονικά». Κάθε τρίμηνο κάνουν τα αθροίσματα, ξεχωρίζουν δικαιολογημένες από αδικαιολόγητες και στο τέλος της χρονιάς κάνουν τα συνολικά, τα οποία περνούν και στις καρτέλες των μαθητών.
6. Πρακτικό. Για κάθε τι που γίνεται στο σχολείο, από μια εκπαιδευτική επίσκεψη, εκδρομή, ανάληψη κάποιας πρωτοβουλίας, περιβαλλοντικό πρόγραμμα ή πολιτιστική δραστηριότητα, πρέπει να γράφονται στο πρακτικό αναλυτικά το περιεχόμενο, ο σκοπός, η μέρα συνεδρίασης του συλλόγου και άρα απόφασης για αυτό και να υπογράφεται από όλους τους καθηγητές. Στη συνέχεια διαβιβάζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για να εγκριθούν.
7. Βιβλίο αιτήσεων – δηλώσεων. Στο τέλος της χρονιάς στο βιβλίο αυτό γράφονται όλοι οι μαθητές της Γ’ τάξης που «απολύονται» από τη βαθμίδα, τα δικά τους στοιχεία και τα στοιχεία των κηδεμόνων τους. Σε αυτό συμπληρώνουν οι κηδεμόνες την απόφασή τους να συνεχίσουν ή όχι στην επόμενη βαθμίδα του συγκεκριμένου σχολείου. Η διαδικασία αυτή γίνεται τον Ιούνιο, όταν δίνεται και η συνολική επίδοση των μαθητών.
8. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, όπου καταγράφονται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα – πραγματικά απαραίτητο.

9. Βιβλίο διευθυντή στο οποίο κανονικά πρέπει να γράφονται όλες οι ημερομηνίες του σχολικού έτους και δίπλα η φράση «Το σχολείο λειτούργησε κανονικά» ή «το σχολείο σήμερα γιόρτασε την 28η Οκτωβρίου» ή «Σήμερα πήγαμε εκδρομή».

Δημοσιεύτηκε στο Helios Plus στις 14 Μαρτίου 2014