Τα αποτελέσματα NOCN, LAAS Μαίου 2016

Δείτε εδώ για την επεξήγηση των συμβόλων των αποτελεσμάτων. Δείτε εδώ για τις οδηγίες ανάκτησης αναλυτικών βαθμολογιών .

Υπενθυμίζουμε πως οι αναλυτικές βαθμολογίες βρίσκονται στο προφίλ του λογαριασμού τους και μπορούν να ανακτήσουν μόνο οι ιδιοκτήτες κξγ καθώς και οι σύλλογοι PALSO (όχι οι μεμονωμένοι υποψήφιοι) Τα αποτελέσματα εμφανίζουν όχι πέρασε/ απέτυχε ανά μέρος εξέτασης αλλά ποσοστό επί τοις εκατό.