Ευαγγέλου Φίλιππος Δάσκαλος – Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αιρετός στο ΑΠΥΣΠΕ Ηπείρου :

Τα 6 κριτήρια και οι μονάδες για τις »

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα υποβάλλονται από 16 έως 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.

Από φέτος οι εκπαιδευτικοί τους για μετάθεση μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων:

Τα 6 κριτήρια μεταθέσεων & οι μονάδες για τις μεταθέσεις είναι τα εξής:

I) η συνολική υπηρεσία (2,5 μονάδεςγια κάθε έτος υπηρεσίας)

II) η συνυπηρέτηση (4 μονάδες)

III) οι οικογενειακοί λόγοι: (i) έγγαμος ή σε χηρεία, άγαμοι, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών: 4 μονάδες, ii) 1ο παιδί: 4 μονάδες, iii) 2ο παιδί:4 μονάδες, iv)3ο παιδί: 6 μονάδες&v)για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά: 7 μονάδες

IV)οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

V) η εντοπιότητα (4 μονάδες)

VI) η πρώτη προτίμηση (2 μονάδες)