Σχολική ένταξη παιδιών με προβλήματα όρασης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/05/2018 - 17:36 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Με στόχο την πληρέστερη κοινωνική ένταξη των µε αναπηρίες όρασης, επανερχόµαστε ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς και παρακαλούµε για την ενηµέρωση των γονέων των ανήλικων µαθητών µε τύφλωση ή/και προβλήµατα όρασης, οι οποίοι απευθύνονται στην υπηρεσία σας ή οι οποίοι εµπίπτουν στις αρµοδιότητές σας για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στην Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης, όπου εκεί λειτουργούν:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΩΛΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΛΟΥ∆ΟΒΙΚΟΣ ΜΠΡΑΪΓ»

• Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών
• Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Τυφλών
• Φροντιστηριακή υποστήριξη για µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου µε εξειδικευµένους
εκπαιδευτικούς
• Φιλοξενία και σίτιση των µαθητών που προέρχονται από την επαρχία
• Αθλητικές δραστηριότητες
• Τµήµατα µουσικής
• Εκµάθηση Η/Υ
Σας επισηµαίνουµε ότι οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται είναι δωρεάν καθότι το ίδρυµα της
Σχολής Τυφλών (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, παράρτηµα Θεσσαλονίκης)
λειτουργεί ως Ν.Π.∆.∆.

Παράλληλα προσφέρονται µαθήµατα καθηµερινών δεξιοτήτων (µετακίνηση µε το λευκό µπαστούνι, µαγείρεµα κλπ), αυτόνοµη διαβίωση για άτοµα άνω των 18 ετών κ.α.

Εµείς ως σύλλογος Τυφλών µε τη µακρόχρονη εµπειρία µας και συναναστροφή µε γενιές και γενιές ατόµων µε προβλήµατα όρασης θεωρούµε ότι το πλαίσιο ένταξης σύµφωνα µε το οποίο λειτουργεί η Εκπαίδευση ως σήµερα, είναι µεν προς τη σωστή κατεύθυνση, δυστυχώς όµως δεν είναι το πλέον κατάλληλο για ένα µεγάλο κοµµάτι των Τυφλών µαθητών, οι οποίοι µέσα από όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης, θα είχαν καλύτερη τύχη ενώ µε τη συναναστροφή τους µε οµοιοπαθούντα άτοµα και απεγκλωβισµένα από τυχόν υπερπροστατευτικότητα των γονέων θα είναι πιο οµαλή η ανεξαρτητοποίησή και η κοινωνική τους ένταξη

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

    europalso

    europalso