με Επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022–2023.

H απόφαση

Τις κάτωθι θέσεις Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση (Σ.Δ.Π.) μερικής απασχόλησης στο Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) στα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, για τη διδασκαλία και για την παροχή 2 διδακτικού/ερευνητικού έργου.

Το αντικείμενο του παρεχόμενου έργου και οι όροι της σύμβασης θα εξειδικευτούν και θα περιγραφούν αναλυτικά στην ατομική σύμβαση πρόσληψης. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων για τα δύο επόμενα ακαδημαϊκά έτη (2023-2024 και 2024-2025)

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ