Αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας επιτυχόντων για ως ωρομισθίου διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών.

H ανακοίνωση

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια (14:27:39 μ.μ.) ο οριστικός πίνακας επιτυχόντων για πρόσληψη ως ωρομισθίου διδακτικού προσωπικού, με ατομική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη (ΣΜΥ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

Το ύψος της οικονομικής αποζημίωσης (καθηγεσία) του ωρομισθίου διδακτικού προσωπικού της ΣΜΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ανέρχεται:

α. Στο ποσόν των 206.138,27 ευρώ περίπου για το έτος 2021 [α΄ εξάμηνο (Σεπ – Δεκ 21) του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022] και

β. Στο ποσόν των 262.948,02 ευρώ περίπου για το έτος 2022 [β΄ εξάμηνο (Ιαν – Μαϊ 22) του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022].