Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥΑ) προκηρύσσει την πλήρωση 29 θέσεων.

Οι θα γίνουν με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως 31-8-2020.

Πίνακες με τα μαθήματα διδασκαλίας και το πρόγραμμα.