Με ανανέωση συμβάσεων εργασίας σε εκπαιδευτικό προσωπικό της κατά ένα ακαδημαϊκό έτος προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενισχύοντας την πολεμική αεροπορία.

Η απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας για την ανανέωση της σύμβασης 16 καθηγητών/τριων με σύμβαση (ΕΠΣ), κατηγορίας Ειδικών Επιστημόνων, μερικής απασχόλησης στη μισθολογική βαθμίδα του Λέκτορα, για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 της Σχολής Ικάρων, αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Η δαπάνη για την ανανέωση των ορισμένων συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των 21.801 ευρώ για το 2022 και 53.325 ευρώ για το 2023 και θα βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την απόφαση.