Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ()

Κατά το σχολικό έτος 2016-17 θα εισαχθούν στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ 5.772 μαθητές και μαθήτριες.

Θα εκπαιδευτούν σε 30 ειδικότητες, με ζήτηση στην Αγορά Εργασίας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως 31/8.

Ερωτήσεις απαντήσεις για τις ΕΠΑΣ-Μαθητείας

Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στις Επαγγελματικές Σχολές ) ;

Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας απευθύνονται σε νέους και νέες ηλικίας 16-23 ετών, που είναι απόφοιτοι τουλάχιστον της Α΄ Τάξης Λυκείου.

Τι είναι η Μαθητεία;

Μαθητεία είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Με αυτό τον τρόπο αποκτά ο μαθητής επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να καταστεί ευκολότερη στη συνέχεια η ένταξή του στην αγορά εργασίας.

Πόσο διαρκεί η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ.;

Οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί δύο σχολικά έτη (4 εξάμηνα). Οι μαθητές κάνουν την πρακτική τους άσκηση από 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα σε επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, κατά τις πρωινές ώρες, ενώ το απόγευμα υλοποιούνται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στις ΕΠΑ.Σ.

Ποια είναι η αμοιβή των πρακτικά ασκούμενων μαθητών;

H αμοιβή των ασκούμενων μαθητών ανέρχεται στο 75% του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και για τα τέσσερα εξάμηνα της πρακτικής άσκησης και ανέρχεται σε 17,12 ευρώ την ημέρα. (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθ. 10186/Δ5.12/9-4-2013 ΚΥΑ Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

Ποια η επιδότηση των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Πρακτική Άσκηση;

Η επιχείρηση, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης επιδοτείται με 11 ευρώ για κάθε μαθητή ημερησίως. Η επιδότηση καταβάλλεται είτε στον εργοδότη ή απευθείας στον μαθητή. Το έργο της «Πρακτικής Άσκησης των Μαθητών στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (Απόφαση Ένταξης Πράξης Α50462/25-8-2010) και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Υπεύθυνη Δημοσιότητας του έργου «Πρακτικής Άσκηση των Μαθητών στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ» είναι η κ. Μαρία Μπαρτσώκα (Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Πού μπορώ να επικοινωνήσω;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210-99.89.711 και 210-99.89.919.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ