Σχετικά με τους πίνακες Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τα ΠΕΚΕΣ ΚΕΣΥ και ΚΕΑ Αττικής.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/07/2018 - 12:20 | Author: Newsroom Ipaidia

ΑΙΡΕΤΟΙ ΑΠΥΣΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: Σχετικά με τους πίνακες πλήρωσης θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. Αττικής.

Ως εκπρόσωποι των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ–ΚΙΝΗΣΕΩΝ–ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ Π.Ε. στo ΑΠΥΣΠΕ Αττικής, ήδη με την αρχική δήλωση που καταθέσαμε, διευκρινίζαμε πως δεν έχουμε αυταπάτες για την εφαρμογή κάποιας αντικειμενικής-αξιοκρατικής διαδικασίας στις επιλογές των νέων στελεχών εκπαίδευσης.
Έγκαιρα δηλώσαμε πως όλο το πλαίσιο που κάθε φορά διαμορφώνει η εκάστοτε ηγεσία του ΥΠΕΠΘ έχει ως βασικό στόχο την προώθηση των προσκείμενων στην κάθε φορά εξουσία, ώστε αυτοί/ες να φαίνονται οι «άριστοι/ες» στη συνέντευξη, οι πιο «ικανοί/ες με τα περισσότερα μοριοδοτούμενα κριτήρια-ερευνητικό έργο-επιστημονική συγκρότηση»….. και γι’ αυτό να επιλέγονται τελικά για να στελεχώνουν την εκπαιδευτική ιεραρχία.
Ο νόμος 4547/2018 με βάση τον οποίο συγκροτούνται οι νέες συγκεντρωτικές δομές στην εκπαίδευση (Π.Ε.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ.Υ και Κ.Ε.Α.) και καθορίζεται η διαδικασία για την επιλογή των μελών τους, των Συντονιστών Εκπαίδευσης, είναι φτιαγμένος με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς το στόχο. Ένας στόχος που είναι συνυφασμένος με την αξιολογική διαδικασία και με την προετοιμασία της αυτοαξιολόγησης του σχολείου. σε εφαρμογή των οδηγιών Ε.Ε. και ΟΟΣΑ .
Σε αυτή την πρώτη φάση της διαδικασίας επιλογής, που ολοκληρώθηκε στις 26/7/2018 σημειώθηκαν τα εξής:
Στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιλογής στις 11/7/2018, η πλειοψηφία, με εξαίρεση τους αιρετούς της Π.Ε. και όλους τους αιρετούς στη δεύτερη συνεδρίαση στις 19/7/2018, δε δεχόταν κουβέντα για την αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων που υπήρχαν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά που εμπρόθεσμα είχαν καταθέσει ορισμένοι συνάδελφοι/ισσες, πατώντας στο “γράμμα” του νόμου και των σχετικών υπουργικών εγκυκλίων και όχι στην ουσία του. Παρά την πρόταση-δήλωση (11/7/18) του εκπροσώπου της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (την οποία επισυνάπτουμε) «να δοθεί η δυνατότητα για διευκρινήσεις στους υποψηφίους για δικαιολογητικά που κατέθεσαν εμπρόθεσμα» (μετάφραση του πτυχίου της ξένης γλώσσας μαζί με το πτυχίο, υπογραφή αίτησης κλπ), η πλειοψηφία (διοίκηση μαζί με τους πανεπιστημιακούς,) με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο δεν δέχθηκε τη πρότασή μας, που στη συνέχεια και στις προβλεπόμενες ημερομηνίες των ενστάσεων κατατέθηκαν, μη κάνοντας τελικά δεκτές τις συγκεκριμένες αιτήσεις. Κάτω από την πίεσή μας τέθηκαν ερωτήματα στο Υπουργείο μέσω της Περιφέρειας που όπως πληροφορηθήκαμε απαντήθηκαν με φειδώ δηλ. στην πραγματικότητα δεν απαντήθηκαν ποτέ και επέστρεψαν στο ΥΣ προκειμένου να λυθούν.
Ενημερωτικά, με βάση την εισήγηση της υπηρεσίας που είχε κάνει τον προέλεγχο, από τις 588 αιτήσεις που υποβλήθηκαν και για τα τρία συμβούλια και από όλες τις ειδικότητες, κρίθηκαν μη αποδεκτές αρχικά οι 122 ( 11/7/18) καταληκτικά 137 ( 19/7/18)
Η αιτιολογία απόρριψης αφορούσε στην πλειοψηφία: μετάφραση στα ξενόγλωσσα πτυχία, πρωτοτύπου γλωσσομάθειας, ανυπόγραφη αίτηση, μη συμπλήρωση 12ετούς εκπαιδευτικής ή 10ετούς διδακτικής υπηρεσίας , πιστοποίηση ΤΠΕ.

Συγκεκριμένα: 451 δεκτές αιτήσεις & 137 μη δεκτές αιτήσεις.
Αιτήσεις Δασκάλων Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής & εκπαίδευσης Εκπαίδευση για αειφορία Κοινές ειδικότητες
ΠΕ& ΔΕ Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
Δεκτές 130 28 20 36 92 145
Μη δεκτές 30 12 3 14 23 55
Σύνολο 160 40 23 50 115 200

Τις 100 περίπου ενστάσεις που εξετάστηκαν στις 20/7/18 ακολούθησαν νέες καθώς υπήρξε συμπληρωματικός πίνακας, μετά από επανέλεγχο, 21 μη δεκτών αιτήσεων εκ των οποίων 8 πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι ενστάσεις αφορούσαν στην συντριπτική τους πλειοψηφία το θέμα με την ξένη γλώσσα (είτε πιστοποιητικό είτε μετάφραση), την υπογραφή της αίτησης μόνο η μία (1) έγινε δεκτή. Τίθεται ένα εύλογο ερώτημα: για ποιο λόγο υπάρχει στο νόμο η διαδικασία των ενστάσεων, αν τίποτα δεν παίρνεται υπόψη και όλα θεωρούνται εκπρόθεσμα, απορριπτέα και παράνομα; Ποιος είναι ο ρόλος του Συμβουλίου Επιλογής αν ακόμα και στη διαδικασία των ενστάσεων δε μπορεί να αποφασίσει για το αν μπορεί να είναι υποψήφιος/α, με βάση τα ουσιαστικά στοιχεία-έγγραφα που κατέχει κάθε υποψήφιος/α, αποκλείοντάς τους για καθαρά τυπικούς (και ανεξήγητους) λόγους;
Μάλιστα στη πρώτη συνεδρίαση στις 11/7/2018, αρνήθηκαν να βάλουν την πρότασή μας σε ψηφοφορία λέγοντας, τα μέλη της διοίκησης και οι πανεπιστημιακοί, ότι «δεν μπορεί να τεθεί σε ψηφοφορία γιατί αντίκειται στον νόμο». Πέρα από τους γενικούς λόγους που αναφέραμε στην αρχική μας τοποθέτηση για το σύνολο του νόμου 4547/18, ειδικά στη συγκεκριμένη συνεδρίαση αλλά και στην επόμενη ως συνέχεια της επί της ουσίας, εμείς απείχαμε από μια διαδικασία επίφασης αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας και δεν θέλαμε να γίνουμε συνεργοί σε αυτό το έκτρωμα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης που ετοιμάζουν, μη υπογράφοντας τους τελικούς πίνακες .
Ακολουθεί σε ένα εξίσου έωλο με πολλά κενά και ασάφειες τοπίο η μοριοδότηση κυρίως σε ότι αφορά τους άξονες επιμόρφωση, διδακτικό και συγγραφικό έργο. Με πιθανότερο το αποτέλεσμα αδικιών και ανισοτήτων καθώς το κάθε Συμβούλιο Επιλογής ανά την Ελλάδα να αποφασίζει κατά βούληση με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης και επίλυσης των κατά περίπτωση εμφανιζόμενων προβλημάτων.

Ο προγραμματισμός:
Α) η ανάρτηση των Αξιολογικών πινάκων υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρια κατά φθίνουσα σειρά θα γίνει την Τρίτη 31-07-2018
Β) θα ακολουθήσει ένα μεσοδιάστημα για ενστάσεις και εξέταση ενστάσεων και οριστικοποίηση των πινάκων με βάση τα αντικειμενικά μόρια, 1- 9/8/2018
Γ) οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018, με τους υποψήφιους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου Δασκάλων – ΠΕ70.
Το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν.4547/2018, μετά την εξέταση των ενστάσεων και την αναπροσαρμογή των αξιολογικών πινάκων.
Εμείς, ως εκπρόσωποι των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ–ΚΙΝΗΣΕΩΝ–ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ Π.Ε. στo ΑΠΥΣΠΕ Αττικής, επιμένουμε και δυστυχώς και πάλι επιβεβαιωνόμαστε από τις εξελισσόμενες διαδικασίες πως η εμπλοκή και υποψηφιότητα στη διαδικασία ανάδειξης των στελεχών της εκπαίδευσης, όχι μόνο είναι αναποτελεσματική αλλά και επιζήμια, αφού εντείνει τις αυταπάτες περί αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας και καλλιεργεί ταυτόχρονα την κουλτούρα της αξιολόγησης.
Γι’ αυτό και με την πεποίθηση πως οι αιρετοί δε συνδιοικούν, δεν αξιολογούν, αλλά ελέγχουν και προωθούν στα υπηρεσιακά συμβούλια τις διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος και υπερασπίζονται με ισότιμο τρόπο τα δικαιώματα του κόσμου της εκπαίδευσης, δηλώνουμε κατηγορηματικά πως αυτή τη στάση θα κρατήσουμε μέχρι τέλους και θα παρακολουθήσουμε τη διαδικασία αποκαλύπτοντας και καταγγέλλοντας τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και το σκηνικό της συναλλαγής και της προώθησης των ημετέρων, που πάντα ήταν η κεντρική επιδίωξη της εξουσίας.
Τέλος σημειώνουμε πάλι πως στη διαδικασία επιλογής των στελεχών-συντονιστών των ΠΕΚΕΣ-ΚΕΣΥ-ΚΕΑ εμείς δε βαθμολογούμε, βάζουμε παύλα, δεν αξιολογούμε – δεν παρεμβαίνουμε με κανένα τρόπο στη διαδικασία της συνέντευξης.

Επισυνάπτουμε τη Δήλωση μας στις 11/7/18
Ο αιρετός των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΑΠΥΣΠΕ, Ακρίτας Καλούσης, εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο των Παρεμβάσεων καταθέτει στο Συμβούλιο δήλωση σύμφωνα με την οποία:«Παρόλο που διαφωνούμε με το σύνολο του ν.4547/18 αλλά και συγκεκριμένα με τον τρόπο επιλογής των στελεχών – συντονιστών, όμως για μια αντιμετώπιση των υποψηφίων χωρίς διακρίσεις και προαπαιτούμενα πρέπει να υπάρξουν τα εξής:
1. Να δοθεί η δυνατότητα σε υποψηφίους να παράσχουν διευκρινήσεις επί των εγγράφων που έχουν καταθέσει μέσα στην προθεσμία της υποβολής των αιτήσεων.
2. Το Υπουργείο Παιδείας να αντιμετωπίσει ενιαία τα ζητήματα που έχουν προκύψει από ερωτήματα που έχουν τεθεί στα συμβούλια επιλογής ώστε να υπάρξει ισότιμη αντιμετώπιση.
3. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έπρεπε να έχουν ελέγξει από πριν τις τυχόν ελλείψεις στις αιτήσεις ή να ζητήσουν διευκρινήσεις επί των εγγράφων που κατέθεσαν οι υποψήφιοι.
Ως εκ τούτου και εφόσον δεν γίνονται αποδεκτά τα παραπάνω απέχω από τη συνεδρίαση αλλά παραμένω στην αίθουσα του συμβουλίου παρακολουθώντας την όλη διαδικασία.»

Loading...
  • europalso

    ideascentral