Σε αντίστοιχες περιπτώσεις του παρελθόντος, «η πρόβλεψη εισαγωγής καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στις , επιτεύχθηκε με την έκδοση διάταξης νόμου, η οποία προέβλεπε ειδικά την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, μαθητών που διέμεναν σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και αφορούσε στο επόμενο και όχι στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, του έτους συμμετοχής στις ».

Δεν είναι δυνατή η παροχή του ευεργετήματος της εισαγωγής, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, υποψηφίων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 των αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των δήμων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και οι οποίοι υπέβαλαν δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις, που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2021. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Μάξιμος Χαρακόπουλος με θέμα «Ποσόστωση στην εισαγωγή σεισμοπαθών στις σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας και στις Στρατιωτικές σχολές».

«Αυτό», εξήγησε ο υπουργός, προβλέπεται «με την υπουργική απόφαση, υπό στοιχεία Φ.253.2/111290/Α5/10 Σεπ 21 (Β΄4200), του υπουργείου Παιδείας, για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ)». Διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, «έχει εκδοθεί βάσει των άρθρων 13Β του ν.4186/2013 (Α΄193) και 68 του ν.4653/2020 (Α΄12) και οι σχετικές αυτές διατάξεις αφορούν στην καθ’ υπέρβαση εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις μόνο των ΑΕΙ και των ΑΕΑ, χωρίς να γίνεται αναφορά στα ΑΣΕΙ και στα ΑΣΣΥ».

«Επίσης», συμπλήρωσε, «αφορά μόνο σε όσους υποβάλλουν αίτηση – δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος».

Επισήμανε ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις του παρελθόντος, «η πρόβλεψη εισαγωγής καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές, επιτεύχθηκε με την έκδοση διάταξης νόμου, η οποία προέβλεπε ειδικά την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, μαθητών που διέμεναν σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και αφορούσε στο επόμενο και όχι στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, του έτους συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις».

«Σε περιστάσεις όπως της φετινής χρονιάς», πρόσθεσε, «που οι φυσικές καταστροφές έλαβαν χώρα λίγο πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, η πρόβλεψη εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, δε θα μπορούσε να αφορά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος με το έτος συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς η εισαγωγή στις σχολές αυτές αφορά σε πρόσληψη στο Δημόσιο και όχι σε απλή εισαγωγή στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, και ως εκ τούτου, απαιτεί πέραν της ειδικής διάταξης νόμου που προαναφέρθηκε και άλλες ειδικές και χρονοβόρες διαδικασίες, όπως η έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, ΚΥΑ, ΕΔΥΕΘΑ κ.λ.π».