Δωρεάν μεταπτυχιακά προβλέπει η τελική μορφή του νομοσχεδίου, με τέλος εγγραφής ώς 500 ευρώ / έτος κατ’ εξαίρεση * Τέλος εγγραφής ώς 1.500 ευρώ για ΠΜΣ εξειδίκευσης Μεταπτυχιακά που οδηγούν σε διδακτορικό και μεταπτυχιακά επαγγελματικής εξειδίκευσης που άπτονται του αντικειμένου διάφορων επαγγελματικών ομάδων (μηχανικών, χρηματοοικονομικών κ.ά.) και που δεν οδηγούν αυτομάτως σε διδακτορικές σπουδές θα περιλαμβάνει η τελική μορφή του νομοσχεδίου για τα μεταπτυχιακά, που, σύμφωνα με πληροφορίες.