Προκήρυξη ημερομηνίας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού,

H απόφαση

Ειδικότερα η απόφαση προβλέπει τα εξής:

Α. Προκηρύσσουμε την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 ως ημερομηνία εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όλων των οικείων υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Β. Προκηρύσσουμε την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 ως ημερομηνία εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όλων των οικείων υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα των οικείων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) των δεκατριών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αμφότερες οι εκλογικές διαδικασίες θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ».

Η διενεργηθείσα ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας ακυρώνεται.

Στην εκλογική διαδικασία θα εφαρμοσθούν αποκλειστικά οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/2-3-2021 (ΦΕΚ 944 Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το σύνολο των εκλογέων που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ