Στην τελετή ορκωμοσίας στην παρευρέθη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Στην τελετή ορκωμοσίας στην Πυροσβεστική Ακαδημία παρευρέθη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία απένειμε τα πτυχία στους νέους ανθυποπυραγούς της 46ης εκπαιδευτικής σειράς «Δόκιμος Τεχνίτης Διονύσιος Αναγνωστόπουλος».