ΠΟΙΚΞΓ – Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την εξεταστική περίοδο του Μαΐου 2014 το pass mark (βάση) θα είναι σταθερό στα πιστοποιητικά του PTE G ως ακολούθως: Level 2, Level 3, Level 4 Pass: 50 και πάνω Merit: από 60 ως 69 Distinction: 70 και πάνω Level 5 Pass: 60 και πάνω Merit: από 70 ως 79 Distinction: 80 και πάνω