Οι συνεχείς αγωνιστικές παρεμβάσεις του συλλόγους μας! Η καμπάνια που κάναμε με αφορμή την πρακτική άσκηση των σπουδαστών, έφερε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα!

Η ανακοίνωση

Συγκεκριμένα στο τελευταίο (κατά άλλα απαράδεκτο και μη αποδεκτό από την εκπαιδευτική και πανεπιστημιακή κοινότητα) για τα Πανεπιστήμια, συμπεριέλαβε διάταξη με την οποία παρατείνεται η δυνατότητα για ολοκλήρωση της από τον 12/2022 στο τέλος του 2024! Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 363 του ΦΕΚ  A’ 141/21.07.2022 αναφέρεται:

Άρθρο 363

Πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση παρ. 31 άρθρου 169 ν. 4763/2020

Στην παρ. 31 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί μεταβατικών διατάξεων, η αναφορά στο έτος 2022, έως το τέλος του οποίου υποχρεούνται οι καταρτιζόμενοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 (Α’ 254) να την ολοκληρώσουν, αντικαθίσταται με αναφορά στο έτος 2024 και η παρ. 31 διαμορφώνεται ως εξής:

«31. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2024,
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27.».

Ο αγώνας μας έφερε αποτελέσματα!

Συνεχίζουμε μέχρι να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά μας για την πρακτική άσκηση!

Άμεση εύρεση πρακτικής και σταθερή εποπτεία από αρμόδια όργανα του Υπ. Παιδείας και Εργασίας!

Η πρακτική να αμείβεται υποχρεωτικά στο 100% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη με ευθύνη της εργοδοσίας και του κράτους!
Η αμοιβή της πρακτικής να είναι μηνιαία και όχι “εφάπαξ”!
Να μην αποκλειστεί κανείς/μία φοιτητής/τρια που λαμβάνει άλλο επίδομα ή εργάζεται παράλληλα με την πρακτική άσκηση!
Πλήρη ασφάλιση – συντάξιμα ένσημα – τα ένσημα να μετράνε ως προϋπηρεσία.
Δουλειά με εξαρτημένες συμβάσεις εργασίας! Να σταματήσει η “ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης”
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις γραμματείες των σχολών!