Πρώτη φορά έλεγχοι: Σωρεία παραβάσεων, κίνδυνος για τους μαθητές – Ρύθμιση που θα προβλέπει τη διαβάθμιση των ποινών εξετάζει το υπουργείο Παιδείας. Ο ισχύον νόμος προβλέπει ανάκληση αδειών για την παραμικρή παρέκκλιση.

Έκθεση που αποτυπώνει τις κτηριολογικές παραβάσεις όσων ιδιωτικών σχολείων έχουν ήδη υποβληθεί στους ελέγχους του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού () θα καταθέσει εντός των ημερών ο οργανισμός στον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη. Πρόκειται για ελέγχους που ξεκίνησαν το πρώτο τρίμηνο του 2016 -και θα συνεχιστούν έως την αρχή της σχολικής χρονιάς- ώστε να διαπιστωθεί αν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.

Είναι η πρώτη φορά που διενεργούνται κτηριολογικοί έλεγχοι, αφού από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν εφαρμόστηκε το ισχύον νομικό πλαίσιο για τον έλεγχο και ανάκληση των αδειών λειτουργίας από τα χέρια των σχολαρχών. Πλέον όμως στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η νομική μορφή λειτουργίας των σχολείων αυτών, ο διακριτικός τίτλος και οι επωνυμίες τους. Αρχές Αυγούστου εκπνέει η προθεσμία προκειμένου οι τοπικοί διευθυντές εκπαίδευσης να καταθέσουν στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου πλήρη στοιχεία για τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του συνόλου των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων της χώρας, καθώς και για το αν προκύπτουν μεταβιβάσεις αδειών ανάμεσα σε συγγενείς σχολάρχες (αφού τυπικά απαγορεύεται η λειτουργία ιδιωτικού σχολείου του οποίου η άδεια έχει ανακληθεί, υπό διαφορετική επωνυμία). Είναι, πάντως, ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι πολλά σχολεία, μετά την ίδρυσή τους, δεν κατέθεσαν ποτέ εκ νέου “φάκελο” με τα στοιχεία λειτουργίας τους στο υπουργείο Παιδείας.

χωρίς , ακόμη και χωρίς πολεοδομική άδεια

Οι έλεγχοι του ΕΟΠΠΕΠ έχουν φέρει στο φως σωρεία παραβάσεων, ιδιαίτερα σοβαρών, όπως έλλειψη πυρασφάλειας, ακόμη και σε “μεγάλα ονόματα” του χώρου της ιδιωτικής εκπαίδευσης. “Δεν βρήκαμε ούτε ένα ιδιωτικό σχολείο μέχρι στιγμής που να μην υποπίπτει σε παραβάσεις”, ανέφερε στην “Α” στέλεχος του οργανισμού, εξηγώντας ότι οι έλεγχοι γίνονται σε συνεργασία με μηχανικούς εγγεγραμμένους στα μητρώα του, παρουσία στελέχους του ΕΟΠΠΕΠ. Κι αυτό διότι στο παρελθόν είχαν διαπιστωθεί περιστατικά που αφορούσαν γνωμοδοτήσεις για την κτηριολογική υποδομή των ιδιωτικών σχολείων από μηχανικούς… γνωστούς των σχολαρχών. Εξάλλου, οι δύο προηγούμενες επικαιροποιήσεις αδειών είχαν γίνει με υπεύθυνη δήλωση των σχολαρχών!

“Δεν πρόκειται για απλές παραβάσεις. Έστω και μία από τις προϋποθέσεις να μην πληροί ένα σχολείο, τότε είναι επικίνδυνο να λειτουργήσει”, τονίζουν από την ΟΙΕΛΕ την ίδια ώρα, καταγγέλλοντας περιστατικά σχολείων που λειτουργούν ακόμη και χωρίς πολεοδομική άδεια· περιστατικά τα οποία επιβεβαιώνονται και από τους ελέγχους του ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Ο Νόμος 4093/2012 που διέπει την αδειοδότηση των ιδιωτικών σχολείων προβλέπει ανάκληση της άδειας των ιδιωτικών σχολείων σε περίπτωση παρέκκλισης από τις προϋποθέσεις που θέτει, “ακόμα και αν πρόκειται για αβλεψία ή παράλειψη κατά τη διαδικασία του ελέγχου για τη χορήγηση της άδειας”. Μπορεί η διάταξη να συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, ωστόσο το γεγονός ότι δεν δίνει περιθώρια διόρθωσης λειτούργησε ως “άλλοθι” προκειμένου οι έλεγχοι στους σχολάρχες να μην γίνουν ποτέ τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, επί μακρόν οι σχολάρχες έμεναν στο απυρόβλητο, την ώρα που, σύμφωνα με τον νόμο, όλοι θα έπρεπε να είχαν κλείσει τα σχολεία τους.

Προθεσμία να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις έως τις 31 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουργείο Παιδείας ετοιμάζουν διάταξη που θα δίνει προθεσμία έως τα τέλη Οκτωβρίου ώστε να συμμορφωθούν οι σχολάρχες με τις υποδείξεις του ΕΟΠΠΕΠ, παρατείνοντας το περιθώριο εντός του οποίου θα έπρεπε να δηλώσουν τροποποιήσεις ή διαφοροποιήσεις πέραν της άδειας λειτουργίας τους για τη νέα σχολική χρονιά. Στο ίδιο διάστημα θα κατατεθεί ρύθμιση που θα προβλέπει τη διαβάθμιση των ποινών για τα ιδιωτικά σχολεία που λειτουργούν κατά παράβαση του νόμου.

Οι παραβάσεις, ως γνωστόν, δεν σταματούν στις άδειες, αφού συνεχώς οι σχολάρχες απολύουν εκπαιδευτικούς, χρωστώντας μάλιστα δεδουλευμένα πολλών μηνών, απασχολούν δήθεν δασκάλους χωρίς πτυχίο, έχουν “μαύρους εργαζομένους”, καταπατούν κάθε εργασιακό δικαίωμα… Κι όλα αυτά, ενώ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων Χαράλαμπος Κυραϊλίδης δήλωνε στον κυριακάτικο Τύπο ότι οι εγγραφές τα ιδιωτικά σχολεία έχουν αυξητική τάση. Αν είναι όμως έτσι, τότε γιατί οι σχολάρχες απολύουν και γιατί δεν καταθέτουν τα δεδουλευμένα που χρωστάνε;

Ο Ν. 4093/2012 απαιτεί για την κτηριολογική υποδομή των ιδιωτικών σχολείων:

α) ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου,

β) επαρκή και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό και εξαερισμό στις περιπτώσεις υπόγειων χώρων που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικοί χώροι, καθώς και χώροι εργαστηρίων και βιβλιοθηκών,

γ) ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας 15 τ.μ. και 1,5 τ.μ. ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,

δ) δύο τ.μ. ανά εκπαιδευόμενο στους αύλειους χώρους (όχι δώματα),

ε) πυροπροστασία για χρήση εκπαιδευτηρίου,

στ) δυνατότητα πρόσβασης σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες τουλάχιστον σε μία κτηριολογική μονάδα (κτήριο ή όροφο).

Η άδεια ιδιωτικού σχολείου ανακαλείται:

(α) αν έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της,

(β) εάν συντρέξει παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας ή παράβαση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών φορέων, ακόμα και αν πρόκειται για αβλεψία ή παράλειψη κατά τη διαδικασία του ελέγχου για τη χορήγηση της άδειας,

(γ) με αίτηση του κατόχου της άδειας,

(δ) ανακαλείται αυτοδικαίως εφόσον ο εκπαιδευτικός φορέας δεν λειτουργήσει εντός δύο δύο ημερολογιακών ετών,

(ε) σε περίπτωση ανάκλησης ως διοικητική κύρωση, δεν χορηγείται εκ νέου άδεια για χρονικό διάστημα 10 ετών.

Μ. Κωστοπούλου