Η υφυπουργός Παιδείας, , µιλάει στα «Παραπολιτικά» και αναλύει τις αλλαγές που έρχονται στη σχολική εκπαίδευση µέσω του νέου νοµοσχεδίου

Μεγαλύτερη αυτονοµία στα σχολεία, νέο τρόπο επιλογής των στελεχών Εκπαίδευσης και αλλαγές στα πρότυπα και πειραµατικά σχολεία φέρνει το νοµοσχέδιο για την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, όπως προαναγγέλλει στη συνέντευξή της στα «Π» η υφυπουργός Παιδείας, , που ανακοινώνει επίσης την συνολικά 15.000 εκπαιδευτικών.

Υπήρξε αρκετός θόρυβος γύρω από την αργία των . Γιατί πήρατε αυτή την απόφαση;

Οι Τρεις Ιεράρχες υπήρξαν ο κρίκος που συνέδεσε την αρχαία ελληνική γραµµατεία µε τη βυζαντινή, ενώ η εορτή τους παραδοσιακά συνδέεται µε το ελληνικό σχολείο. Ουσιαστικά η ενέργειά µας αποκαθιστά αυτή τη σύνδεση: επαναφέρουµε την εορτή, εµπιστευόµενοι τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς µας, ώστε να αναδείξουν τη σηµασία της µε ένα σύγχρονο νόηµα γιορτής των γραµµάτων.

Πότε θα φέρετε προς ψήφιση το νοµοσχέδιο για την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση; Ποιες θα είναι οι βασικές µεταρρυθµίσεις που θα εισάγει;

Το νοµοσχέδιο για την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση θα έρθει µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2020. Ο προγραµµατισµός όλων των νοµοσχεδίων της κυβέρνησης, η κατάθεση του σηµαντικού νοµοσχεδίου για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, καθώς και η καλύτερη προετοιµασία για τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία µάς κατευθύνουν σε αυτόν τον σχεδιασµό. Το νοµοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας θα περιλαµβάνει τον τρόπο επιλογής των στελεχών Εκπαίδευσης, τις δοµές στην Εκπαίδευση και τα πρότυπα και πειραµατικά σχολεία. Είναι κεντρικά ζητήµατα για την οργάνωση και την ποιότητα της Εκπαίδευσης, καθώς και δεσµεύσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας. Θέλουµε τα στελέχη της Εκπαίδευσης δίπλα στις σχολικές µονάδες, κοντά στις ανάγκες των παιδιών και των εκπαιδευτικών και των σχολικών µονάδων. Μέσα από τις πρωτοβουλίες µας διαφαίνεται ήδη η εµπιστοσύνη µας στον διευθυντή κάθε σχολικής µονάδας και στον σύλλογο διδασκόντων, που θα πρέπει να ενδυναµωθούν και να έχουν µεγαλύτερη αυτοτέλεια. Πέρα από τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες, θα εστιάσουµε επίσης στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.

Θα γίνουν την προσεχή σχολική χρονιά ; Πόσους σχεδιάζετε και µε ποια κριτήρια;

Η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει. Γίνονται 4.500 διορισµοί στην ειδική αγωγή και ήδη ξεκίνησε η διαδικασία για τον διορισµό 5.250 εκπαιδευτικών για τη γενική εκπαίδευση. Η ηλεκτρονική κατάθεση των αιτήσεων για τη γενική εκπαίδευση για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ξεκίνησε ήδη, µε τις αιτήσεις για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση να ακολουθούν στις 5 Φεβρουαρίου. Επιπλέον, προβλέπονται άλλοι 5.250 διορισµοί για του χρόνου. 15.000 διορισµοί λοιπόν µέσα σε άµεσο χρονικό διάστηµα στη χώρα µας. Όλοι οι διορισµοί γίνονται µέσω ΑΣΕΠ και µας δίνουν τη δυνατότητα να αντιµετωπίσουµε χρόνια ζητήµατα πάγιων εκπαιδευτικών αναγκών σε όλους τους τοµείς και ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της ειδικής αγωγής. Είναι η βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί το σχολείο του µέλλοντος. Και είναι δείγµα γραφής µιας κυβέρνησης που υλοποιεί όσα έχει δεσµευτεί, ανταποκρινόµενη στις ανάγκες των σχολείων µας έπειτα από 10 έτη που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί διορισµοί. Συγχρόνως, όµως, σχεδιάζουµε τη νέα χρονιά µε το βλέµµα στην έγκαιρη κάλυψη όλων των αναγκών στα σχολεία.

Ποιες αλλαγές σχεδιάζετε στα προγράµµατα σπουδών στα σχολεία; Θα δοθεί έµφαση στις νέες τεχνολογίες; Θα προσθέσετε µάθηµα σεξουαλικής αγωγής;

Με την πολύτιµη αρωγή του ΙΕΠ διαµορφώνουµε τις νέες θεµατικές ενότητες που θα ενταχθούν στα προγράµµατα σπουδών. Κεντρικός µας στόχος είναι να ενισχύσουµε τις ψηφιακές, αλλά και ήπιες δεξιότητες των µαθητών µας, και µέληµά µας να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις νέες τεχνολογίες και µάλιστα στην επαφή των µαθητών µας µε τεχνολογικούς κλάδους αιχµής, όπως αυτόν της ροµποτικής-αυτοµατισµού. Οι δεξιότητες που µας ενδιαφέρει να αναπτύξουµε είναι αυτές της συνεργασίας, της υπευθυνότητας, της κριτικής σκέψης και παράλληλα των λεγόµενων «δεξιοτήτων ζωής». Εµφαση θα δίνεται στην καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα, ώστε οι Ελληνες µαθητές να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα εφοδιασµένοι για τις προκλήσεις που το µέλλον επιφυλάσσει σε έναν ραγδαία εξελισσόµενο κόσµο. Θέλουµε οι µαθητές µας να αναπτύσσουν γνώσεις για τον εθελοντισµό, το περιβάλλον, την κοινωνία των πολιτών, δεξιότητες για την επιχειρηµατικότητα, την αγωγή υγείας µε την ενότητα της σεξουαλικής αγωγής, καθώς και την προφύλαξη από τα φυσικά φαινόµενα. Στόχος µας η αλλαγή παραδείγµατος και κουλτούρας στην εκπαιδευτική πολιτική και στη σχολική πρακτική, ώστε το σχολείο να καλλιεργεί ολόπλευρα τους µαθητές και τις µαθήτριες για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή παρουσιάζει προβλήµατα. Πότε θα εφαρµοστεί σε όλη την επικράτεια και πώς;

Στόχος µας από τη στιγµή που αναλάβαµε την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων ήταν να επιλύσουµε σηµαντικές πρακτικές δυσκολίες σχετικά µε την υλοποίηση του µέτρου και την κατά το δυνατόν συντοµότερη καθολική εφαρµογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια. Οι 52 από τους 116 δήµους οι οποίοι θα εφάρµοζαν το πρόγραµµα της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2019-20 εξέφραζαν αδυναµία εφαρµογής του λόγω έλλειψης υποδοµών. Επειτα από εντατική προσπάθεια, 13 δήµοι τελικά µετέθεσαν την εφαρµογή για το έτος 2020-2021. Για το σύνολο των 40 δήµων που θα κληθούν να το εφαρµόσουν το έτος 2020-2021, έχουµε ήδη προχωρήσει σε συνεννοήσεις µε κάθε δήµο ξεχωριστά, και σε συνεχή συντονισµό µε το υπουργείο Εσωτερικών, τον υφυπουργό κ. Λιβάνιο και τον επικεφαλής της ΚΤΥΠ, κ. Γιάνναρη, καθώς και τους δασκάλους και νηπιαγωγούς, θα καταβάλουµε κάθε προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου µας. Στο κέντρο της προσπάθειάς µας είναι κάθε παιδί και πεποίθησή µας είναι ότι η εκπαίδευση που παρέχεται στα παιδιά στο νηπιαγωγείο είναι καθοριστική για τη µετέπειτα πορεία τους στο σχολείο, την κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξή τους, αλλά και την έγκαιρη αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών.