Αναρτήθηκε ο πίνακας με τους επιτυχόντες για πρόσληψη ως ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό τη

Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (ώρα 10:38:17 π.μ.) η απόφαση με την οποία κυρώθηκε ο προσωρινός πίνακας επιτυχόντων/ουσών για πρόσληψη ως «ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό», με ατομική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το ύψος της οικονομικής αποζημίωσης (καθηγεσία) του ωρομισθίου διδακτικού προσωπικού της ΣΜΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ανέρχεται :

-Στο ποσό των 206.140,00 ευρώ για το έτος 2021 (α΄ εξάμηνο, Σεπ-Δεκ ’21), και

-Στο ποσό των 262.950,00 ευρώ για το έτος 2022 (β΄ εξάμηνο(Ιαν- Μαϊ ‘22).