Σκληρά εργαζόμενοι αλλά με χαμηλή βαθμολογία, οι Έλληνες μαθητές