ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2014-15 Μανώλης Αρίδας Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ανατ.Θεσσαλονίκης

Συνταξιοδοτήσεις-αποχωρήσεις από την υπηρεσία στην Περιοχή Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης για τα έτη 2014-2015

Του Αιρετού ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης Αρίδα Μανώλη

ΚΛΑΔΟΙ

ΣΥΝΤ.ΚΥΣΔΕ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΕΣ Κ.Α. 2014-2015

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔ. 2015

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ01

5

5

ΠΕ02

11

19

30

ΠΕ03

6

14

20

ΠΕ04.01

3

9

12

ΠΕ04.02

4

4

ΠΕ04.05

3

3

ΠΕ05

2

3

5

ΠΕ06

2

5

7

ΠΕ07

3

1

4

ΠΕ08

2

2

ΠΕ09

1

3

4

ΠΕ10

2

2

ΠΕ11

1

4

5

ΠΕ12.05

1

1

ΠΕ13

1

1

2

ΠΕ14.02

1

1

ΠΕ14.04

1

1

ΠΕ15

1

1

ΠΕ16

3

3

ΠΕ17.01

1

1

ΠΕ17.02

1

1

ΠΕ17.05

1

1

ΠΕ17.07

1

1

ΠΕ18.01

1

1

ΠΕ18.02

1

1

ΠΕ18.03

1

1

ΠΕ18.07

1

1

2

ΠΕ18.10

1

1

ΠΕ18.13

1

1

ΠΕ18.27

1

1

ΠΕ18.33

1

1

ΠΕ19

2

2

TE01.02

1

1

ΤΕ01.03

1

1

TE01.04

1

1

TE01.06

1

1

TE01.26

1

1

ΔΕ0117

1

1

Δεν έχουν αφαιρεθεί συνταξιοτήσεις – αποχωρήσεις των ειδικών σχολείων ( π. χ.μουσικά σχολεία, ΕΕΕΕΕΚ κ.τ.λ.) από τις οποίες δεν θα δημιουργηθούν κενά για τη γενική διαδικασία, λόγω έλλειψης στοιχείων.