Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ακαδημαϊκό Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Η συνεργασία των συμβαλλόμενων φορέων αφορά θέματα και αντικείμενα κοινών ενδιαφερόντων και σκοπών, ενώ προβλέπεται η ανάπτυξη δράσεων όπως η συγγραφή, με συμμετοχή επιστημόνων και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μελετών, επιστημονικών άρθρων και συγγραμμάτων και η συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του ΙΤΕΠ.

Κομμάτι της συνεργασίας αποτελεί η απασχόληση φοιτητών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης του τμήματος και η διασύνδεση των φοιτητών και των αποφοίτων του τμήματος με την έρευνα και τη διοίκηση στο τουρισμό όπως επίσης και με την ξενοδοχειακή αγορά.

Τέλος, για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη της συνεργασίας τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ερευνητικά και μελετητικά προγράμματα και να αναπτύξουν δράσεις με σκοπό τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, πάντα σύμφωνα με το ΙΤΕΠ.