Συνέντευξη για τα ΚΞΓ και το Νέο Νόμο – FOCUS WebTV ( Ζηκόπουλος – Γκανάς)