Σύμφωνα με ενημερωτικό του Αιρετού  του ΚΥΣΔΙΠ, Ιακωβίδη Γιάννη, το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, θα συνεδριάσει στις 16 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα, με θέματα του Αυτοτελούς τμήματος Περιφερειακών Διευθύνσεων  Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέματα:

 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

– ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

– ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

– ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

– ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

– ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ