Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ

Νεκτάριου Κορδή

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο των

Συνεργαζόμενων ΕκπαιδευτικώνΚινήσεων

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 14/5/2015

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Πέμπτη 14 Μαΐου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών σε προσωρινή θέση Διοικητικού υπαλλήλου σε προσωρινή θέση ΠΕ Διοικητικού Υπαλλήλου για σοβαρούς λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του κεφ. Α΄ του άρθρου 16 του Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296/1988 τ. Α΄ ).
 2. Έγινε δεκτή αίτηση θεραπείας εκπαιδευτικού σχετική με μετατάξεις.
 3. Έγιναν δεκτές 9 ανακλήσεις αιτήσεων μετάταξης σε διοικητικές θέσεις. Για το ίδιο θέμα έγινε δεκτή μια ανάκληση μετάταξης διοικητικού υπάλληλου και επαναφορά σε θέση εκπαιδευτικού.
 4. Απορρίφθηκε 1 αίτηση διακοπής απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
 5. Εξετάστηκαν διάφορα θέματα σχετικά με τις αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα:
 6. Απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα Πειραματικά σχολεία. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 48 του Ν.3966/2011 «Ο επιλεγείς εκπαιδευτικός τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για πενταετή θητεία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο εκπαιδευτικός δεν μετατίθεται ούτε αποσπάται. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η μετάθεση ή απόσπαση εκπαιδευτικού που υπηρετεί σε Π.Π.Σ. για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή λήγει η θητεία του εκπαιδευτικού, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση διευθυντή ή εκπαιδευτικού Π.Π.Σ. για την επόμενη τριετία.»
 7. Εξετάστηκαν 9 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών αναφορικά με μονάδες συνολικής υπηρεσίας και μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Εξ αυτών έγιναν δεκτές οι 2.
 8. Εξετάστηκαν 2 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών αναφορικά με κριτήρια μεταθέσεων οι οποίες και απορρίφθηκαν.
 9. Εξετάστηκαν 8 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών αναφορικά με διάφορα θέματα εκ των οποίων απορρίφθηκαν οι 4.
 10. Εξετάστηκαν 2 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών αναφορικά με αμφισβητούμενο δικαίωμα μετάθεσης εκ των οποίων η 1 έγινε δεκτή και η άλλη απορρίφθηκε ( μειοψηφούντων των αιρετών).
 11. Εξετάστηκαν 3 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών αναφορικά με οικογενειακούς λόγους εκ των οποίων οι 2 έγιναν δεκτές και η 1 απορρίφθηκε.
 12. Εξετάστηκαν 6 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών οι οποίοι ζητούν να μετατεθούν κατά προτεραιότητα λόγω της εκλογής τους ως αιρετοί ΟΤΑ. Οι αιτήσεις απορρίφθηκαν. Το ζήτημα της κατά προτεραιότητας μετάθεσης ή απόσπασης θα πρέπει να εξεταστεί συνολικά λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη και το θέμα των ζευγαριών εκπαιδευτικών.
 13. Εξετάστηκαν 2 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών αναφορικά με μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση οι οποίες και έγιναν δεκτές.
 14. Εξετάστηκαν 6 αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών που ζήτησαν ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης για το 2015. Εξ αυτών απορρίφθηκαν οι 5.

Σχετικά με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών, σας υπενθυμίζουμε ότι οι συνολικές αιτήσεις παραίτησης σε όλη την εκπαίδευση είναι 3469. Από τον αριθμό αυτό λείπουν στοιχεία για το ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας. Επομένως ο συνολικός αριθμός αναμένεται να πλησιάσει τις 3700. Οι αιτήσεις παραιτήσεων μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλονται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύονται αυτοδίκαια οι υπαλληλικές σχέσεις, με το τέλος του διδακτικού έτους.Ανάκληση της αίτησης μπορεί να υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα από την αρχική αίτηση και μέχρι τα τέλη Μαΐου. Το 2013 στη Δευτεροβάθμια είχαμε 3985 συνταξιοδοτήσεις και το 2014 3221 αντίστοιχα.

Τέλος σας παραθέτουμε στοιχεία σχετικά με το συνολικό αριθμό των προσλήψεων αναπληρωτών.

Ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων ανέρχεται σε 5444. Εξ αυτών 3184 αφορούν τη Γενική Εκπαίδευση, 639 τα Μουσικά, 1224 την Εξατομικευμένη και 397 την Εξειδικευμένη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Νεκτάριος Κορδής, αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ