Σήμερα στη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε με τηλεδιάσκεψη εξετάστηκαν οι αιτήσεις μετάθεσης και τα σχετικά δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίοι ζητούν να ενταχθούν σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για το έτος 2020 επικαλούμενοι λόγους υγείας ή/και πολυτεκνίας.

Πεππές Δημήτρης

τακτικό Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ

με τη ΔΑΚΕ καθηγητών

Συγκεκριμένα εξετάστηκε αν οι αιτήσεις αυτές εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003, του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005, του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 και της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016.

Για την ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω πολυτεκνίας το σύνολο αιτήσεων ήταν 73 και εγκρίθηκαν 68.

Επιπλέον αυτών εξετάστηκαν 69 αιτήσεις γονέων ανάπηρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% Οι συνάδελφοι αυτοί προβλέπεται ότι εξομοιώνονται ως προς την αντιμετώπιση με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς (άρθ.39 του Ν.4403/2016 ). Εγκρίθηκαν 65

Για την ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω ασθένειας. το σύνολο αιτήσεων ήταν 182 και εγκρίθηκαν 82.

Οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονται όπως απαιτείται από βεβαίωση ΚΕ.Π.Α ή Β/θμιας Υγειονομικής σε ισχύ και αφορούν κατάλογο ασθενειών που προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 50/96. Στα 24 χρόνια που έχουν περάσει, δυστυχώς έχουν διαγνωστεί ένα πλήθος νέων ασθενειών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται από την ένταξη στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης συνάδελφοι με σοβαρότατα προβλήματα υγείας (των ιδίων ,συζύγων η τέκνων) που πολλές φορές συνοδεύονται από άνω του 80% αναπηρία.

Ως εκ τούτου απαιτείται άμεσα η επικαιροποίηση του πλαισίου που διέπει τις Μεταθέσεις και Αποσπάσεις των εκπαιδευτικών. Για το σκοπό αυτό πρόκειται (όπως μας έχει ανακοινωθεί) να ορισθεί επιτροπή που θα μελετήσει και εισηγηθεί αλλαγές στο πλαίσιο που διέπει τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι για όσες αιτήσεις εντάσσονται σε ειδική κατηγορία, η μετάθεση πραγματοποιείται εφόσον και μόνο υπάρχει οργανικό κενό στις επιλογές περιοχών μετάθεσης της αίτησης.

Οι Μεταθέσεις στην Ειδική Αγωγή της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης έχουν ήδη ολοκληρωθεί Δυστυχώς οι συνθήκες που διαμορφώνονται από την πανδημία του Κορωναιού δεν επιτρέπουν να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τις Μεταθέσεις στη Γενική Εκπαίδευση. Πολύ περισσότερο που όπως είναι γνωστό στη Δευτεροβάθμια θα πρέπει επιπλέον να εξεταστούν και οι αιτήσεις μετάθεσης στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία

Είναι αυτονόητο ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο από το ΚΥΣΔΕ όσο και από τις Διοικητικές υπηρεσίες ώστε αυτές να έχουν ολοκληρωθεί πριν το Πάσχα.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ