Συνάντηση με  τον  Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Καθηγητή  Παντελή Κελίρη, είχε  την Παρασκευή 1 Απριλίου 2022, ο Πρύτανης του Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης.

Από το Πανεπιστήμιο Κρήτης παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοσιώρης καθώς και η  Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής,  Καθηγήτρια Σταυρούλα Τσινόρεμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δυνατότητες και οι προοπτικές συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων και υπογράφηκε Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων. Από πλευράς του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπεγράφη από τον Πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή Γεώργιο Μ. Κοντάκη και από την πλευρά του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), από τον Πρύτανη, Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη.

Η Συμφωνία περιγράφει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων σε όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης κοινών επιστημονικών και ερευνητικών δράσεων.  Σε πρώτη φάση θα δοθεί έμφαση στη συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων για την προώθηση των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Από την Πρυτανεία του ΠΚ