Τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017, ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου του βουλευτής Αττικής Γιώργος Μαυρωτάς συναντήθηκε με το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων, Καθηγητή κ. Ιωάννη Γκόλια, Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Προεδρεύων 2ου κύκλου έως 15/05/2017) και την Καθηγήτρια κα. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών (Προεδρεύουσα 3ου κύκλου έως 10/09/2017).

Βασικό ζήτημα της συζήτησης ήταν οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Πανεπιστημίων οι οποίοι όντας στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα δυσλειτουργίας λόγω της ένταξής τους στο δημόσιο λογιστικό. Όπως ανέφεραν οι κ. Πρυτάνεις τα ιδρύματα αντιμετωπίζουν μεγάλα ζητήματα γραφειοκρατίας στην άσκηση των καθημερινών τους αναγκών ενώ και με τα αποθεματικά τους δεσμευμένα, χάνουν σημαντικούς βαθμούς ελευθερίας επί της διαχείρισης τους, όπως για παράδειγμα να έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τα προγράμματα υποτροφιών σε μία χρονιά που δεν υφίστανται αντίστοιχα έσοδα από ερευνητικά προγράμματα.

Συζητήθηκε επίσης ο επερχόμενος νόμος του για τα με βασικό σημείο κοινού προβληματισμού το ζήτημα εκλογής των αντιπρυτάνεων καθώς και το θεσμό των Ακαδημαϊκών Περιφερειακών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας που θα αντικαταστήσει τα Συμβούλια Ιδρύματος, καθώς τίθενται θέματα αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων, αντιπροσώπευσης των επί μέρους ιδρυμάτων καθώς και επικάλυψης με τα Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας.

Ερωτηματικά διατυπώθηκαν και για το θέμα των μεταπτυχιακών και για το πως θα εξειδικευθούν οι διάφορες διατάξεις για τους περιορισμούς στις επιπρόσθετες αμοιβές των μελών ΔΕΠ, οι υποτροφίες των φοιτητών και άλλα λειτουργικά ζητήματα καθώς και για τις επεμβάσεις του Υπουργού Παιδείας.

Οι κ. Πρυτάνεις συζήτησαν με τον βουλευτή του Ποταμιού και το θέμα του ενιαίου τίτλου 1ου και 2ου κύκλου σπουδών ενώ στάθηκαν και στα ζητήματα επαρκούς στελέχωσης της ΑΔΙΠ η οποία προκειμένου να επιτελέσει αποτελεσματικά και έγκαιρα το έργο της, πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά σε προσωπικό. Επίσης ταύτιση απόψεων υπήρξε και στο θέμα των αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων που πρέπει να προωθηθεί ξεκινώντας από τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου.

Τέλος ο κ. Μαυρωτάς ρώτησε τον κ. Γκόλια και την κα. Κυριαζοπούλου για την πρόοδο της εκταμίευσης των χρημάτων του δανείου 138 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο, χωρίς όμως από ότι φαίνεται να υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη.