Συνάντηση της Ο.Λ.Μ.Ε. με αξιωματούχους της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες για το ‘ΠΑΓΩΜΑ’ των μόνιμων διορισμών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/07/2018 - 21:12 | Author: Newsroom Ipaidia

Ύστερα από αίτημα της ΟΛΜΕ στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών Συνδικάτων, ETUCE, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προεδρείων ΟΛΜΕ και ΔΟΕ με αξιωματούχους των τομέων Εκπαίδευσης και Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και η Δ/ντρια της ΕΤUCE, Susan Flocken η οποία είχε αναλάβει εκ μέρους των δύο ομοσπονδιών να προσεγγίσει τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και να μεταφέρει το αίτημά μας προκειμένου τελικά να οριστεί η συγκεκριμένη συνάντηση για τις 30 Μαίου στις Βρυξέλλες, κάτω από την ομπρέλλα της ΕΤUCE.

Από τον τομέα εκπαίδευσης της ΕΕ στη συνάντηση συμμετείχε ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, Denis Crowley, και η υπεύθυνη για την ανάλυση της

εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Ulrike Pisiotis. Aπό τη Δ/νση Εργασίας της ΕΕ παρών στη συνάντηση ήταν ο Στέφανος Γεροντής, υπεύθυνος προγραμμάτων και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Ελλάδα και την Κύπρο.

 

Κύριος στόχος αυτής της συνάντησης από πλευράς των ελληνικών ομοσπονδιών ήταν η έκθεση και αποτύπωση της ζοφερής πραγματικότητας που βιώνουν οι έλληνες

εκπαιδευτικοί, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ύστερα και από το ‘πάγωμα’ των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών τα τελευταία οκτώ χρόνια. Χαρακτηριστικά, επισημάνθηκε το μέγεθος του προβλήματος και o αντίκτυπος της έλλειψης μόνιμων εκπαιδευτικών τόσο στις εργασιακές συνθήκες και συνθήκες διαβίωσης των εκπαιδευτικών όσο και στην

ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία έχει σημαντικά υποβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα με την εφαρμογή των Μνημονίων.

Επιγραμματικά παρατίθενται τα σημεία στα οποία αναφέρθηκαν οι δύο ομοσπονδίες προκειμένου να διαφωτιστούν οι πτυχές του προβλήματος:

 • 25% μείωση των εκπαιδευτικών από το 2010
 • Μ.Ο. ηλικίας καθηγητών στη Β/θμια τα 49 χρόνια
 • 40% των εκπαιδευτικών μετακινούνται μεταξύ 2 έως 5 σχολείων για να συμπληρώσουν το εβδομαδιαίο διδακτικό τους ωράριο.
 • Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν το μοναδικό κλάδο στο δημόσιο που για πολλά χρόνια εργάζονται μακρυά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους χωρίς καμία οικονομική αποζημίωση,
 • 25-40% μείωση μισθών και επιδομάτων από το 2010
 • Τα κενά των μονίμων καλύπτονται με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που ανέρχονται στο 20% του συνόλου των εκπαιδευτικών
 • Οι αναπληρωτές δεν έχουν πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα
 • Υπάρχει διπλή ανάθεση μαθημάτων για την κάλυψη διδακτικών ωρών παρόλο που οι εκπαιδευτικοί μπορεί να έχουν ελλιπή γνώση και κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο δεύτερης και τρίτης ανάθεσης
 • 20% του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου καλύπτεται από εκπαιδευτικούς με Β’ ή Γ’ ανάθεση

 

 • Η χρηματοδότηση για την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων είναι ελλιπέστατη· το μεγαλύτερο μέρος των προσφυγόπουλων είναι εκτός

εκπαιδευτκών δομών· οι ελληνες εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους δεν γνωρίζουν τη μητρική τους γλώσσα.

Γενικά, τονίστηκε ότι επικρατεί κλίμα ανασφάλειας, έλλειψη σταθερότητας,

εξευτελιστικές αποδοχές και συνθήκες εργασίας που δεν βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν στον αυξημένο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν στη

σύγχρονη, πολυπολιτισμική σχολική τάξη. Ο ρόλος τους στο ελληνικό σχολείο είναι

σημαντικά διευρυμένος και πολύπλευρος καθώς καλούνται να ασκήσουν και τον ρόλο του παιδοψυχολόγου και του γραμματέα και του φύλακα με δεδομένο ότι το ελληνικό σχολείο δεν διαθέτει υποστηρικτικό προσωπικό εκπαίδευση,ς όπως είναι ο κανόνας στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

 

Το κλίμα στη συνάντηση υπήρξε θετικό και το έδαφος ιδιαίτερα γόνιμο με διάθεση για πληρέστερη ενημέρωση από πλευράς των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Παραμένουν ανοιχτοί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία απευθείας μαζί τους. Ζήτησαν την παροχή αξιόπιστων στοιχείων εφόσον υπάρχουν που θα περιγράφουν την κατάσταση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και των ελλήνων εκπαιδευτικών καθώς η ελληνική αντιπροσωπεία αμφισβήτησε τα παρεχόμενα στοιχεία του ΟΟΣΑ. Λέχθηκε

συγκεκριμένα ότι είναι αδιανόητο να οι εκθέσεις του ΟΟΣΑ να κάνουν συγκρίσεις, για παράδειγμα, μεταξύ του Βελγίου και της Ελλάδας λαμβάνοντας μόνο υπόψη τον αριθμό του πληθυσμού και την έκταση και όχι τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας. Επιπλέον χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι μόλις στην τελευταία έκθεση του ο ΟΟΣΑ ‘ανακάλυψε’ την ύπαρξη νησιών στην Ελλάδα.

 

Αποσπάσαμε τη διαβεβαίωση από τον κ. Denis Crowley, Προϊστάμενο της Δ/νσης Εκπαίδευσης, ότι οι έλληνες εκπαιδευτικοί και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν θα αποτελέσουν προτεραιότητα στις επόμενες εισηγήσεις του από τον Οκτώβριο όταν το θέμα θα είναι στη δικαιοδοσία του με την προσδοκόμενη υπαγωγή της Ελλάδας στο

‘Εuropean Semester’, όπως γίνεται και με τις άλλες χώρες της ΕΕ. Στο στάδιο αυτό η αρμοδιότητα του Τμήματος που ηγείται ασχολείται με την καταγραφή και την ανάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας χωρίς να δίνει συστάσεις ή εισηγήσεις. Να διευκρινίσουμε ότι η Ελλάδα λόγω του Ειδικού Καθεστώτος των Μνημονίων στο οποίο έχει υπαχθεί, δεν συμμετέχει στο ‘Εuropean Semester’, όπως ονομάζεται ο περιοδικός κύκλος καθοδήγησης και εποπτείας της οικονομικής πολιτικής της κάθε χώρας. Σε κάθε τέτοιο κύκλο που συνήθως είναι σε εξαμηνιαία ή ετήσια βάση, η ΕΕ αναλύει τις

δημοσιονομικές και δομικές μεταρρυθμίσεις κάθε κράτους-μέλους, παρέχει συστάσεις και εποπτεύει την εφαρμογή τους.

Στην επίμονη ερώτηση από ΟΛΜΕ και ΔΟΕ για το αν υπάρχει μνημονιακή απαίτηση για τη μη πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών συγκεκριμένα στον χώρο της εκπαίδευσης, η απάντηση ήταν ότι η σχετική σύσταση δεν αναφέρει συγκεκριμένα μείωση του αριθμού των μόνιμων εκπαιδευτικών, αλλά ζητείται μείωση γενικά του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων.

Loading...


 • europalso   ideascentral